Zdieľať

imageSlávnostný vstup - obliečka sr. Sofie

     V chráme blahoslaveného hieromučeníka P.P. Gojdiča na Sídlisku III. v Prešove sme 2.10. 2016 mali veľkú slávnosť, ktorú vysluhoval arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Z tejto farnosti si Pán povolal Slávku Čekanovú, ktorá slávnostne vstúpila do nášho Rádu a prijala obliečku malého obrazu. Vybrala si meno Sofia. K vonkajším znakom úplného zasvätenia sa Bohu patrí habit – odev veselosti a duchovnej radosti a biely závoj, ktorý je prejavom pokory, poslušnosti a duchovnej múdrosti. Sestra počas obradu prijala aj čotky – duchovný meč, ktorým je Božie Slovo aby mala neustále meno Pána Ježiša v srdci, myšlienkach a na svojich perách a sviecu aby jej pripomínala, že má byť svetlom pre svet svojím čistým a cnostným životom.

Vladyka okrem iného počas kázne svojim slovom povzbudil novicku Sofiu, ale pripomenul aj všetkým prítomným, že máme žiť tak, aby sme sa stali svätými, lebo to má byť cieľom každého človeka, nielen tých, ktorí sa mu zasvätili.

Veľkým požehnaním bolo aj to, že táto udalosť bola otvorená nielen pre rodinu, priateľov a známych, ale aj pre verejnosť. Mnohí boli na takejto udalosti po prvýkrát v živote a odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. 

                                                

 


 

Púť v jubilejnom Roku Milosrdenstva

      V dňoch 28. 8. - 3. 9. 2016 kolektív Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého v Prešove putoval do Ríma. Učitelia, zamestnanci a ich ďalší príbuzní navštívili mestá Bolsenu a Orvieto, ktoré ležia v strednej časti Talianska a sú známe eucharistickým zázrakom z roku 1263. Počas niekoľkých dní strávených v Ríme mali možnosť obdivovať mnohé historické pamiatky tohto mesta s odborným výkladom sprievodkyne Mgr. Ľudmily Zoľákovej. Nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých bola určite účasť na generálnej audiencii Svätého Otca Františka v stredu 31. 8. 2016. Sestry navštívili tiež komunitu generálneho domu baziliánok. Malá zastávka vo Verone doplnila krásu zážitkov z týchto dní a veríme, že s milosťami získanými týmto putovaním a Božím požehnaním tak s odvahou vstúpia do nového školského roku.  

 

                           


 

imageSvetové dni mládeže KRAKOV 2016

        Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnú milosrdnestvo. (Mt 5,7) Tieto slová zazneli v posolstve k 31. svetovému dňu mládeže a napokon sa stali hlavným mottom SDM v Svätom roku milosrdenstva.  

        Nemajte strach pozrieť sa mu do očí plných nekonečnej lásky k vám a dovoľte mu, aby vás dostihol jeho milosrdný pohľad, pripravený odpustiť vám každý hriech; pohľad, schopný zmeniť váš život a uzdraviť zranenia vašej duše; pohľad, ktorý utíši najhlbší smäd prebývajúci vo vašich mladých srdciach: smäd po láske, pokoji, radosti a opravdivom šťastí. Príďte k nemu a nemajte strach! Príďte, aby ste mu z hĺbky srdca povedali: „Ježiš, dôverujem ti.“ Dovoľte mu dotknúť sa vás svojím bezhraničným milosrdenstvom, aby ste sa prostredníctvom skutkov, slov a modlitby aj vy stali apoštolmi milosrdenstva v našom svete, zranenom egoizmom, nenávisťou a hlbokým zúfalstvom. Neste plameň Kristovej milosrdnej lásky – o ktorej hovoril svätý Ján Pavol II. – do prostredia vášho každodenného života, do všetkých kútov zeme vyzval mladých Pápež František.

                           

    


 

 

imageDuchovné cvičenia

 

         Úzka cesta - to bolo hlavnou témou počas piatich dní v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. Duchovne nás sprevádzal o. Teodor Kosť OSBM. Máme nádej, že tento požehnaný čas spoločnej i osobnej modlitby a ticha prinesie ovocie v našom každodennom živote.

 

                    


imageTábor Makrínka má už 20 rokov 

     Detský letný kresťanský tábor Makrínka, už po 20 krát s otvorenou náručou vítal účastníkov, ktorý boli plný nadšenia a očakávania s nových zážitkov, ktoré spoločne zažijú so starými ale aj novými priateľmi počas letných prázdnin. Tábor sa niesol v duchu Milosrdenstva, a jeho mottom bolo: „Buďme bohatí na milosrdenstvo“. Organizovanie tábora mala na starosti ako tradične sr. Alžbeta Dacejová OSBM s rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Program začal 4. júla v rekreačnom zariadení Flóriho chata, oblasť Mníchovský potok v Bardejove. Cieľom bolo oboznámiť deti s témou Milosrdenstva, objasniť a priblížiť skutky milosrdenstva, čo je to vlastne milosrdenstvo, ako sa prejavuje. Ukázať deťom, že Božie milosrdenstvo je nekonečné a pre človeka nepochopiteľné, a každý náš hriech v ňom zbledne a vymizne navždy.

     V tábore sa zúčastnili deti vo veku od 9 do 16 rokov. V počte 48 detí, ktoré boli rozdelené do 5 skupín. Pod vedením sr. Alžbety Dacejovej OSBM, program pre deti realizovalo 5 čatárov a 5 animátorov, medzi nimi bola taktiež zastúpená zdravotníčka sr. Melánia Legnavská OSBM. Cez spoločenstvo, hry, modlitby a rôzne aktivity sa približovalo deťom Božie milosrdenstvo v každodennom živote.

     Vďaka požehnanému počasiu, mali deti možnosť zažiť zaujímavú stopovačku do Bardejovských kúpeľ, mnoho hier a súťaži, tancov, ale aj kúpanie sa v bazéne. Taktiež sa zúčastnili na zaujímavej, tieňovej krížovej ceste, a týždeň zakončili oficiálnu časť programu dňa 8. júla narodeninovými oslavami 20teho výročia pôsobenia táborov Makrínka s veľkým ohňostrojom o pol noci. V sobotu, v deň odchodu domov, sa slúžila slávnostná sv. Liturgia, kde deti spoločne ďakovali za bezproblémový priebeh tábora a úspešné zvládnutie ďalšieho ročníka letného tábora Makrínka.

  


 

image

Tábor v znamení misií

     V dňoch od 03. - 08. 07. 2016 sa uskutočnil v nádherných karpatských vrchoch Mukačevskej eparchie Ozdravujúci tábor s názvom „Milosrdenstvo“. Komisia pre misie prešovskej archiepachie so svojou predsedníčkou sestrou Štefániou Blichovou OSBM, prijala výzvu našich vladykov – „Nebojme sa vyjsť spoza našich hraníc!“, ktorá odzrkadľuje  zrelosť a duchovnú hĺbku Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

„Vyjdime, vyjdime všetkým ponúknuť život Ježiša Krista.“ Práve tieto slová Svätého Otca Františka najkrajšie svedčia o živote ďalších štyroch seminaristov a deviatich animátoriek, ktorí sa rozhodli priniesť posolstvo nekonečného Božieho milosrdenstva srdciam zraneným ukrutnou vojnou. Aká len veľká radosť bola vidieť na tvárach ukrajinských detí, ktoré sa  v obci Volosjanka stretli z troch regiónov Ukrajiny: Lisičansk (Luhánska oblasť), Záporožie (deti utečencov z Donecká) a Zakarpatie. Deti z východnej Ukrajiny oblečené v nádherných ľudových vyšívankach, ktoré symbolizujú pokoj a mier zavítali do rekreačnej oblasti Užok po dlhej skoro trojdňovej ceste, aby načerpali z posolstva lásky, ktoré darúva milujúci Pán. Lebo: „Ty si Boh ponížených, pomoc maličkých, zástanca slabých, ochranca opustených, spasiteľ zúfalých.“ (Jdt 9, 11b)  Práve Božie milosrdenstvo je tým najlepším liekom pre deti, ktoré vo svojich srdciach nesú hlboké rany spôsobené ničiacou vojnou. Veď kto z nás si vie čo len predstaviť hrôzu, ktorú na vlastných životoch museli prežiť títo „najmenší?“ Zanechanie svojich domovov, schovávanie sa v podzemí, či to najstrašnejšie vidieť zomierať svojich príbuzných a priateľov. A to len pre pýchu „mocných“ tohto sveta. Tábor s názvom „Milosrdenstvo“ bol pre týchto „maličkých“ zdrojom mnohých milostí, ktoré im pomohli bližšie spoznať Boha ako milujúceho Otca. Homílie a katechézy miestnych kňazov o. Vasiľa Pitru a o. Sergeja Dalekoreja, boli pre deti z Východnej Ukrajiny horou Tábor, kde sa stretávali so základnými pravdami viery. Veď kto z nás ma v dnešnej dobe zakázané rozprávať sa s gréckokatolíckym kňazom alebo navštevovať gréckokatolícky chrám , ktorý je od týchto úžasných ľudí vzdialený stovky kilometrov? Verím, že nikto. Nielen ukrutná vojna, ale aj duchovná pustatina je tŕňovou korunou týchto „najmenších.“ Tieto deti sú hrdinami svojej doby, ktoré milujú svoju krajinu a sú na ňu patričné hrdí. Nosením tradičných vyšívaniek, či národných symbolov sa stávajú pre celú Ukrajinu poslami pokoja a mieru. Koľká len radosť sa dala čítať z tvári  týchto detí, keď slovenskí animátori spievali ukrajinské ľudové piesne a nádherným spevom hymny: Nad Tatrou sa blýska, povzbudením. Tanec a spev bol veľkým spojivom východu so západom v Ozdravujúcom tábore „Milosrdenstvo“. Spoločné hry, piesne, či napokon nádherná krížová cesta v karpatských vrchoch bola pre deti ako aj pre samotných animátorov prejavom veľkého Božieho milosrdenstva. Krásnym posolstvom lásky bola záverečná sv. liturgia po ktorej o. Sergej posvätil medailóniky s ikonou Matky ustavičnej pomoci pre vojakov oslobodzujúcich Ukrajinu.

Záver tábora patril pre obidve skupiny z východu Ukrajiny návšteve najzápadnejšieho historického Užhorodu. Slovenskí animátori sa stali pútnikmi po krásach Západnej Ukrajiny a Ľvova, kde mohli  hlbšie načerpať z milostí, ktoré darúva Pán prostredníctvom východnej cirkvi. Nech aj posolstvo Ozdravujúceho tábora s názvom „Milosrdenstvo“ je pre nás a pre naše rodiny žijúce v miery vďakou za dar pokoja milujúcemu Bohu a modlitbou za tých ktorí pokoj vo svojich domovoch bez prestania hľadajú.                                     

                                                                                                                                                                       Milan Sisak

                                 


 

imageMetropolita Ján Babjak vysvätil v Prešove siedmich diakonov

     V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove v nedeľu 12. júna vysvätil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ počas archijerejskej svätej liturgie siedmich diakonov, z ktorých jeden je z Rádu sv. Bazila Veľkého.
 
V homílii vladyka povedal, že tento deň je pre našu cirkev, ale aj pre samotných svätencov a ich blízkych dňom s veľkým D. „Zo srdca vám, drahí svätenci, žičím, aby ste oplývali darmi Svätého Ducha, o ktorých hovorí dnes sv. apoštol Pavol v Liste Galaťanom: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Tieto dary môžu byť pre vás každodenným spytovaním svedomia. Veriaci od vás očakávajú, že budete odborníkmi na duchovný život.“ Pozval ich k pravidelnej modlitbe: „Potrebujeme denne prichádzať ku Kristovi, ktorý nás v evanjeliu volá: Poďte ku mne všetci a ja vás posilním. Naša sila spočíva v Bohu. Ak by si kňaz či diakon myslel, že sa nepotrebuje modliť, bolo by to nešťastie pre neho samotného, pre rodinu, pre veriacich. Buďte duchovní ľudia vy aj vaše manželky. Diakon a kňaz si má najlepšie oddýchnuť pri Ježišovi, pri modlitbe“ Zároveň ich pozval k nezištnej službe: „Podstatou diakona je služba. Naša kňazská služba ľuďom je službou nášmu Pánovi a je našou najväčšou radosťou.“
 
Novým diakonom za Rád sv. Bazila Veľkého sa stal Teodózij Simeon Šnirc OSBM.
Zdroj: grkatpo.sk

Kanonická vizitácia 2016

     V posledných májových dňoch navštívila našu provinciu generálna predstavená z Ríma m. Dia Stasiuk OSBM spolu so svojími radkyňami sr. Nazariyou Mykhaylyuk OSBM  a sr. Emanuelou Vavrekovou OSBM. Cieľom ich návštevy bolo vykonanie kanonickej vizitácie.  M. Dia a sr. Emanuela odcestovali na pár dní k sestrám Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda. Sestra Nazariya zas postupne navštívila naše kláštory v Medzilaborciach, Svidníku a Bardejove a porozprávala sa s každou sestrou.

 

                                      

 


 

imageVerní tradícii, dynamickí v službe

     Perfectae caritatis – ako prvý o obnove rehoľného života, mimoriadne obohatil zasvätený život v Cirkvi, pozdvihnúc ho z právnej štruktúry do dimenzie teologickej a ekleziologickej. Teológiu zasväteného života koncil obohatil o rozmer kristologický, pneumatologický, ekleziologický a eschatologický. Odteraz je zasvätený život zadefinovaný „v Cirkvi, pre Cirkev, je Cirkvou“. Perfectae caritatis je pokračovaním konštitúcie Lumen gentium, pretože povolanie do zasväteného života je v rámci všeobecného povolania k svätosti (č. 40). Ale ako môžeme evanjeliové sľuby – bohatstvo a krásu svätosti rezervovať iba pre zasvätených, keďže sú ideálom pre všetkých kresťanov? Viac


 

imageInterjuniorátne stretnutie

     Aj tento rok sa v dňoch 8.-10. apríla 2016 konalo tradičné v poradí už piate celoslovenské stretnutie junioriek (sestier vo formácii) s názvom Pramene zasväteného života v tradícii kresťanského východu ako žriedlo inšpirácie pre zasvätených dnes. Stretnutie sa konalo v priestoroch Kňazského seminára v Nitre. Mladým sestrám prednášal vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár kongregácie pre východné cirkvi v Ríme. Vladyka Cyril po častiach rozoberal dielo Jána Klimaka Rebrík do raja. Postupné zdolávanie týchto stupňov v duchovom živote nie je ničím iným ako vystupovaním k Láske.


 

image

Večné sľuby

     Dňa 2. apríla 2016 sme mali možnosť zúčastniť sa radostnej udalosti v Krásnom Brode. Brat Teodozij Simeon Šnirc OSBM počas slávnostnej sv. Liturgie zložil večné sľuby za prítomnosti otcov a bratov baziliánov, sestier, príbuzných a ďalších veriacich. Vyprosujeme mu hojnosť Božích milostí a radosť v povolaní.

 

 


 

imageCHRISTOS VOSKRESE!

Kristus je Láska!

Láska to nie sú slová, to sú konkrétne skutky.

Ježiš nám ich ukázal, aby sme ho nasledovali.

                                                                                   Foto


 

image

Nové výzvy pastorácie mládeže

     V dňoch 4. - 5. marca 2016 sa naše sestry zúčastnili konferencie s názvom Nové výzvy pastorácie mládeže, ktorá sa konala v Dominikánskom centre Veritas v Košiciach. Počas dvoch dní prednášajúci P. Salvatore Curró, Marek Forgáč, Ondrej Chrvala ponúkli nové pohľady na život mladého človeka pre všetkých tých, ktorí sa venujú službe a formácii mladých.

Foto: dominikanky.sk


 

imageDuchovné cvičenia sestier

     A opäť tu bol posvätný čas duchovných cvičení. V dňoch 13. – 19. februára 2016 si štrnásť sestier v prešovskom monastieri nanovo prehĺbovalo svoj duchovný život. Prednášajúci,  o. Teodor Kosť, OSBM nám otváral horizonty do výšky a hĺbky, lebo taký je charakter úzkej tŕnistej cesty k výšinám. Vyžaduje si to veľkú pozornosť a prekonávanie rôznych ťažkostí. Lebo dobé diela sa s námahou získavajú. Foto

 


 

imageUkončenie roku zasväteného života

     V dňoch 28. 1. – 2. 2. 2016 sa v Ríme uskutočnilo medzinárodné stretnutie zasvätených, ktoré pripravila Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri príležitosti zavŕšenia Roku zasväteného života. Arcibiskup José Rodríguez Carballo OFM, hovorí: „Pre zasvätných to bol bezpochyby ‚kairos‛, moment milosti. Milosť oživenia úmyslu – ako by povedala sv. Klára – nasledovať Krista chudobou, poslušnosťou a čistotou.“

Tešíme na spoločné stretnutie rehoľníkov a rehoľných sestier našej archieparchie s otcom arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ, ktoré sa uskutoční 6. 2. 2016 v Ľutine. Foto

 

 

image25. výročie SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove
Už je tomu veľa rokov, keď moja túžba stať sa rehoľnou sestrou išla ruka v ruke s túžbou stať sa aj zdravotnou sestrou, a tak pomáhať Kristovi tajomne ukrytom v každom chorom. Ukrýva sa v chorých, ktorí sú pre tento svet už nepotrební. A v tom je veľkosť tohto povolania. Každé jubileum je pre nás príležitosťou poďakovať sa predovšetkým Bohu za to, čo sme doteraz prežili a poprosiť ho o  pomoc do ďalších rokov. Pozerajúc na 25 rokov našej Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého si nanovo môžeme pripomenúť všetkých, ktorí sa pričinili o jej zrod a rast. V prvom rade medzi ne patria tí, ktorí sa najviac zaslúžili o založenie tejto školy, a to MUDr. Pavol Štofej a m. MUDr. Nikolaja Mydlíková OSBM. Im patrí naša vďaka za obetovanie svojho času i námahy začať nové dielo na Božiu slávu.
Heslom nášho prešovského arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka sú slová sv. apoštola Pavla: „Vy ste chrám živého Boha.“ Naša škola je naozaj chrámom, kde prebýva živý Boh. O tento náš „chrám“ sa postaral vladyka Ján Babjak. On nám veľkodušne podaroval túto budovu, lebo zbytočné by boli všetky naše námahy, keby škola nemala svoje vlastné priestory. Väčší dar sme od neho ani dostať nemohli. Nech mu to mnohonásobne vynahradí Pán potrebnými milosťami.
Od Boha táto škola dostala ako ďalší dar dobrých pedagógov, ktorí boli a sú hnacím motorom tejto školy. Bez nich by toto dielo nemohlo prežiť toľko rokov. Rozdávajú múdrosť, rozvíjajú talenty, učia poznávať krásu a zmysel života. Nech vás Pán obdarí odvahou, chuťou a dôverou v Božiu pomoc pri výchove mládeže. Aby však škola mohla uskutočňovať svoje poslanie, dôležitým jej článkom sú nepedagogický pracovníci. Často je to práca, ktorú nie je vidieť, alebo práca, ktorá je menej atraktívna, ale bez ktorej chod školy by nebol možný, preto naše poďakovanie patrí aj vám.
Ďakujeme študentom a absolventom školy, že toto povolanie je pre nich volaním lásky, ktorá pohýna mladého človeka k tomu, aby vyšiel sám zo seba, zo svojho pohodlia a kráčal v ústrety pomoci chorým. Ďakujeme aj Vám rodičia, že ste nám dali dôveru a zverili ste nám výchovu Vašich detí tak intelektuálnu ako aj duchovnú. Rovnako myslíme na vás, našich dobrodincov, ktorí sa svojimi hmotnými darmi i obetami spolupodieľate na rozvoji a zveľaďovaní školy. Nech vás za to dobrotivý Pán Boh bohato odmení. Vďaka a spomienka patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú medzi nami. Nech vašou odmenou je večná radosť v nebi a pamiatka v našich mysliach.
Verím, že si zapamätáte dnešný deň, že vo Vás zostanú milé spomienky na túto slávnosť, že si odtiaľto odnesiete pocit úcty ku našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli a sú jej súčasťou po celý čas jej existencie. Rada by som pri tejto slávnostnej príležitosti vyslovila nádej, že naša škola aj naďalej bude šíriť vzdelanie, kresťanské hodnoty a bude vychovávať ďalšie generácie dobrých zdravotníckych pracovníkov.   Foto                                                            
                                                                                                                                                  sr. Daniela Štefková                                                                                                                                                            provinciálna predstavená

 

Relikvie sv. Terézie z Lisieux na Slovensku

     Urna s relikviami putuje po celom svete už niekoľko desaťročí (od roku 1945). Doteraz navštívila množstvo krajín na všetkých kontinentoch. Prevážaná bola na Boeingu 747, vojenským lietadlom, vrtuľníkom, policajným či hasičským autom, luxusnou výletnou loďou či chudobným parníčkom, na koňoch či na saniach ťahaných psami. Do dnešného dňa je to vyše päťdesiat krajín, od Filipín po Spojené štáty, cez Irak, Izrael, Rusko, Sibír. K relikviáru prišlo niekoľko desiatok miliónov ľudí. Terezka pritiahla aj katolíkov, ktorí nechodia pravidelne do kostola alebo prestali doň chodiť, moslimov, veriacich iných vierovyznaní i neveriacich, uvádza webstránka, ktorá vznikla pri príležitosti putovania relikvie na Slovensku. Relikviár navštívil aj väznice, nemocnice, ústavy. Svedectvo o týchto udalostiach prináša kniha Guy Gauchera Chcela by som sa rozbehnúť do celého sveta…, ktorá vyšla vo vydavateľstve Komunity Kráľovnej pokoja.

Bližšie info: http://terezka.kkp.sk/zivotopis-sv-terezie-z-lisieux/

Katedrála sv. Jána Krstiteľa - Prešov - 17. 1. 2016 - nedeľa

Zdroj: www.zasvatenyzivot.sk


 

imageNa 5 minút s nami

Predstavujeme Vám kráky dokument o tom ako pracujú naše sestry: sr. Atanázia a sr. Sebastiana na rómskom sídlisku Poštárka pri Bardejove. Táto "päťminútovka" je dielom sr. Ivi Kušikovej SSpS pre projekt webstránky zasvätenyzivot.sk

https://www.youtube.com/watch?v=J3VnsbqB6zM

 


 

imageNaše sestry v Televízii LUX

     Dňa 17. 12. 2015 sestry prijali pozvanie do relácie Doma je doma. Túto reláciu si môžte pozrieť v archíve:

http://www.tvlux.sk/archiv/play/8835

 

 


 

image

VSTUPOM CEZ SVÄTÚ BRÁNU

PÁPEŽ OTVORIL JUBILEJNÝ ROK MILOSRDENSTVA

    „Toto je brána Pánova! Otvorte mi brány spravodlivosti!“ Po týchto slovách Svätý Otec František roztvoril bronzovú Svätú bránu Vatikánskej baziliky a zostal v tichu stáť na jej prahu. „Pre tvoje veľké milosrdenstvo vstúpim do tvojho domu, Pane,“ – povedal do ticha a krátko po jedenástej hodine ako prvý vošiel do chrámu. Katolícka cirkev na celom svete tak vstúpila do slávenia Mimoriadneho svätého roka milosrdenstva, ktorý potrvá do 20. novembra 2016.

    Pripomenul tiež polstoročnicu od ukončenia Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý charakterizoval ako „skutočné stretnutie medzi Cirkvou a ľuďmi našich čias“. Ako povedal, súčasné Jubileum milosrdenstva zaväzuje veriacich „nezanedbať ducha, ktorý vzišiel z Koncilu, ktorým je duch Milosrdného samaritána.“ Nech vstúpenie Svätou bránou vedie Cirkev práve k osvojeniu si tohto ducha milosrdenstva, zaželal celej Cirkvi pápež František.

                                                                                                                                 Zdroj: TK KBS


 

image

 

VZÁCNA NÁVŠTEVA

    Po sviatočnej Svätej Liturgii dňa 6. 12. 2015 k nám zavítala vzácna návšteva a to sám sv. Mikuláš, ktorý pochválil a zároveň sladko odmenil deti prítomné v našej kaplnke za ich peknú modlitbu... no malá odmena sa ušla aj ostatným veriacim.

Nech tento veľký svätec obdarí Vaše životy dobrom hmotným aj duchovným.

 

 


    

imageRADOSŤ ZO ŽIVOTA ZAPLNILA BRATISLAVU 

     Dav, aký Bratislava podľa mnohých ešte nezažila, tvorený účastníkmi zo všetkých kútov Slovenska meral cestu ulicami Bratislavy v radostnej a pokojnej atmosfére ohlasujúcej motto pochodu „Radosť zo života“. Samotného pochodu centrom hlavného mesta našej republiky sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo od 70 000 do 85 000 účastníkov.

 „Pokojná radostná atmosféra, ktorá sa niesla ulicami hlavného mesta sú dôkazom, že ľuďom v našej krajine záleží na ochrane života od jeho počatia až po prirodzenú smrť. 20. september 2015 si budeme všetci pamätať ako deň, kedy po Košiciach i Bratislava oslavovala život, ktorý by mal byť vždy darom prijatým a nie odmietnutým. Myslím si, že po dnešnom dni môže magistrát mesta Bratislavy uvažovať o premenovaní Námestia SNP na Námestie Slovenského Národného Pochodu. Chcem poďakovať všetkým, a nie je ich málo, ktorí prispeli k takémuto nádhernému výsledku.“– povedal Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život. 

Zdroj: www.pochodzazivot.sk


 

VÍKENDOVKA S REHOĽNÍKMI na Juskovej Voli


 

imagePÚŤ MLADÝCH DO ĽUTINY

     Dňa 5. septembra 2015 sa na pútnickom mieste v Ľutine konal už   5. ročník Púte mladých, ktorú zorganizovalo GMC Bárka v spolupráci s Komisiou pre mládež Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie. Tento rok to všetko začalo v sobotu ráno katechézou s názvom Čaša čistoty, ktorú povedal vladyka Milan Lach SJ a po nej sme mali možnosť duchovne sa nasýtiť pri Svätej Liturgii, ktorú slávil vladyka Ján Babjak SJ. Po krátkej prestávke a obede z vlastných zásob nasledoval program pod názvom „Navštív rehoľníka“, kde si jednotlivé rehole pripravili aktivity pre skupinky mladých. Po modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sme sa vybrali na mariánsku horu, kde tento krásny deň zavŕšil koncert kapely Onezim.  


 

imageBOLI SME NA P15

 V dňoch 30. 7. - 2. 8. 2015 sa konalo Národné stretnutie mladých v Poprade na ktorom sa stretlo 3000 mladých a nechýbali ani rehoľníci a rehoľníčky z celého Slovenska. Toto stretnutie bolo zároveň prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré budú o rok v poľskom Krakove. 

     Témou P15tky bola myšlienka, ktorú pre mladých vybral na tento rok Svätý Otec František. Išlo o citát z Matúšovho Evanjelia "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Mladí mali možnosť stretnúť sa s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo medzi sebou a prinášať svetu evanjelium. Postupne sa odhaľovali poklady, ktoré má aj každý jeden z nás, poklady ktoré nám ponúka Cirkev a viera.

     My, sestry baziliánky sme mladým na EXPO povolaní predstavili náš Rád, zakladateľov, spôsob života a tiež modlitbu. Ďalším pokladom, ktorý sme spomenuli bola naša sestra Vasilija Hlibovická OSBM. Tento rok si pripomíname 120. rokov od jej narodenia. Nazývali ju aj „Ukrytá fialka“ pre jej tichý, skromný a skrytý spôsob života. Bola príkladnou sestrou, dobrou učiteľkou a vychovávateľkou. Zomrela v mladom veku v povesti svätosti.

Myslím, že z tohto stretnutia budeme ešte dlho čerpať pri našej službe mladým.

Takže do zobaczenia w Krakowie...  


 

PROVINCIÁLNA KAPITULA VOLIEB

V dňoch 2.-5.07.2015 sa konala druhá časť Provinciálnej kapituly.
2.07.2015 sestry slávnostne poďakovali odchádzajúcej rade za ich službu.
3.07.2015 bol deň prípravy pred voľbami provinciálnej predstavenej.
4.07.2015 bol dňom volieb provinciálnej predstavenej. Ráno po spoločnej modlitbe utierne bola Slávnostná liturgia s archijerejom vladykom Milanom Lachom SJ, ktorý sa prihovoril sestrám a zdôraznil, že každá zmena je iskrou, ktorá má znova rozpáliť oheň lásky k Bohu a blížnym. Na Sv. liturgii boli prítomní aj otcovia baziliáni prešovského monastyra: o. Metod Bilančík OSBM a o. Markián Greško OSBM. Pred samotnými voľbami sa sestry delegátky zišli v kaplnke a kľačiac s horiacimi sviecami prosili o Sv. Ducha a v sprievode odišli do kapitulárnej miestnosti vykonať voľby. Počas nej sestry delegátky zvolili nové vedenie provincie. Za provinciálnu predstavenú bola zvolená m. Daniela Jaroslava Štefková OSBM.
Dňa 5.07.2015 sa konali voľby radkýň. Novými radkyňami sa stali: sr. Alžbeta Melánia Dacejová OSBM prvá radkyňa a vikárka, sr. Andrea Mária Lopatová OSBM druhá radkyňa, sr. Damiána Amália Kuzmová OSBM tretia radkyňa a sr. Romana Renáta Blichová OSBM štvrtá radkyňa.
Novému vedeniu provincie Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v SR želáme a vyprosujeme múdrosť vo vedení provincie, radosť, ochotu a obetavosť vo všetkých záležitostiach, ktoré budú denne stretávať.

 

 

DEŇ OTVORENÝCH KLÁŠTOROV


Dňa 27.júna 2015 sme mali aj my v Prešovskom monastyre Deň otvorených kláštorov. Pripravili sme si pre návštevníkov teoretické príhovory, videá ale aj praktické úkážky ručných prác, ktoré sestry robia popri svojej práci-apoštoláte. Nechýbali aj drobné darčeky a ponuknutie hostí. Všetci sa z Dňa otvorených dverí tešili. Tí, ktorí nemohli prísť, dúfaju, že o rok sestry nanovo pripravia takýto Deň otvorených kláštorov.
 

 

 

PROVINCIÁLNA KAPITULA SESTIER BAZILIÁNOK

V dňoch 18. až 21.júna 2015 sa konala prvá časť provinciálnej kapituly sestier baziliánok v Prešove. Provinciálna kapitula je podstatným nástrojom spolupatričnosti. Koná sa každých 5 rokov. Zvoláva ju provinciálna predstavená. Na kapitule berú účasť delegátky, ktoré boli volené všetkými sestrami. Kapitula takto vyzýva každú sestru, aby sa priamo, alebo nepriamo podieľala na rozhodovacom procese.
V prvej časti kapituly sa zišli delegátky, ktoré sa venovali záležitostiam provincie. Ich cieľom bolo zhodnotiť duchovný, apoštolský, finančný a administratívny stav provincie. V druhej časti kapituly, ktorá sa bude konať o dva týždne sestry delegátky budú vyberať nové vedenie provincie.
V tomto Roku zasväteného života, keď si pripomíname aj 120 rokov od narodenia sestry Vasilije Hlibovickej OSBM, ktorá zomrela v povesti svätosti s dôverou sa obraciame k Bohu a prosíme, aby sme boli vnímavé na Jeho vnuknutia a dokázali ísť za Jeho hlasom čokoľvek od nás bude prosiť.

 

 

STRETNUTIE SPOLOČNÍKOV SESTIER BAZILIÁNOK

V dňoch 12.-13. júna 2015 sa konalo jedno z hlavných stretnutí spoločníkov sestier baziliánok. Stretnutie sa konalo v monastyre Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na Narcisovej ulici v Prešove.
Stretnutia sa zúčastnili stáli ale aj noví členovia, ktorí sa túžili zapojiť do spoločenstva. Počas týchto dní boli za nových členov prijatí štyria kandidáti z toho jeden muž.
Spoločníkom sestier baziliánok sa môže stať každý úprimne zmýšľajúci kresťan, ktorý chce rásť v duchovnom živote, mať spoločenstvo, ktoré ho podporuje a v nemalej miere ho inšpiruje duchovnosť sv. Bazila. So sestrami baziliánkami ho viaže túžba kráčať spoločnou cestou duchovnosti a vzájomnej podpory.
Novým členom ale aj tým, ktorí s odvahou kráčajú cestou spoločníkov vyprosujeme hojnosť Božích milostí a pre ich rodinných príslušníkov radosť z toho, že majú pri sebe blízke osoby, ktorým nie je ľahostajný ich duchovný život.

 

 

 

Drahý naši duchovní podporovatelia,

chceme Vám oznámiť, že v našej Provincii bolestnej Matky Božej Rádu sestier sv. Bazila Veľkého so sídlom v Prešove, Narcisová 1, sa bude v tomto požehnanom roku zasväteného života konať provinciálna kapitula, ktorá je rozdelená do dvoch častí:

18.-21.06.2015 – Provinciálna kapitula pre riešenie záležitostí

2.-5.07.2015 – Provinciálna kapitula volieb

Tento rok je pre nás zvlášť významný aj preto, že je 120. výročím narodenia našej sr. Vasylie Hlibovickej OSBM, ktorá zomrela v povesti svätosti. Prosíme Vás o modlitebnú podporu, aby tieto milostivé dni obnovili nás nielen v službe vedenia, ale aj v duchu radosti z povolania a odovzdania sa službe a vernosti Bohu.

                                                                                               Sr. Josifa Helena Šimová OSBM                                                                                                              provinciálna predstavená

 

 

Rozšírená provinciálna rada


Dňa 18.04.2015 sa v Prešovskom monastyre zišla Rozšírená provinciálna rada sestier baziliánok, aby zhodnotila poslanie rádu za posledný polrok. Provinciálna rada na čele s predstavenou sestrou Josifou Šimovou sa tiež zamýšľali spolu s predstavenými domov nad baziliánskou identitou sestry baziliánky Provincie bolestnej matky Božej. Každá doba pred nás kladie svoje potreby a výzvy, naša identita je to čo je v nás, našej komunite dlhodobo z Božej milosti vložené a čím sa aj navonok vyznačujeme. V tomto milostivom čase Roku zasväteného života, keď sa pripravujeme na ďalšiu provinciálnu kapitulu modlime sa, aby sme poznali Božiu vôľu v tom čo nám Boh posiela a boli tým čím nás Boh chce mať.

 

 

Svetlý týždeň

Cárske a diakonské dvere sú otvorené celý Svetlý týždeň – nebo je otvorené, otvorilo sa Kristovým vzkriesením. Každý deň Svetlého týždňa je ako nedeľa (utiereň i večiereň sa slúžia skoro rovnako ako v nedeľu Paschy, jednotlivé dni sa postupne striedajú hlasy, tak ako sa cez rok striedajú každú nedeľu). Svetlý týždeň je tak výnimočným v cirkvi, že všetky bohoslužby v tomto týždni (s výnimkou eucharistickej liturgie) majú svoju špecifickú štruktúru a kňazi sú stále oblečení v kompletných rúchach. Utierne sa podobajú na utiereň Paschy. Hodinky (časy), povečerie a polnočnica majú namiesto žalmov a zvyčajných modlitieb paschálne spevy.

Počas bohoslužieb Paschy sa má správne celý čas stáť (kedysi sa to aj zachovávalo dosť dôsledne v našich farnostiach). Stáť sa má cez celý Svetlý týždeň – to vyjadruje našu radosť zo vzkriesenia. Radosť zo vzkriesenia je taká, že nás až vzpružila, zdvihla zo stoličiek (ako na futbale alebo na hokeji, keď padne gól, nikto nesedí, všetci od radosti vstanú). Státie je postojom radosti a oslavy (a zároveň úcty). Rozhodne by sa v tomto období nemalo kľačať. Podľa predpisov 20. kánona Prvého ekumenického snemu v Nikei (r. 325) sa nesmie kľačať od Paschy do Zostúpenia Svätého Ducha a tiež všetky nedele počas roka, lebo je to obdobie oslavy vzkriesenia (každá nedeľa je ako Pascha).

"Keďže niektorí v nedeľu aj počas Päťdesiatnice kľačia, tento svätý snem sa uzniesol, že modlitby sa budú Pánovi vzdávať postojačky, aby sa v každej farnosti všetko zachovávalo podobne." (1. všeobecný koncil, kánon 20)  Rozhodnutie tohto koncilu nebolo nijakým iným ekumenickým koncilom zrušené.

Na tomto mieste bude užitočné povedať niečo o postojoch, čo vyjadrujú:
• Kľačanie je postojom pokánia, pokory, vyjadruje poníženie sa, uvedomenie si vlastných hriechov (predpísané v našom obrade len vo Veľkom pôste) alebo vyjadruje veľmi naliehavú prosbu (predpísané na večierni v nedeľu Zostúpenia Svätého Ducha). Kľačanie na Východe nebolo výrazom úcty; úctu vyjadruje poklona (úklon).
• Státie je prejav úcty, počúvania, pripravenosti, pohotovosti a zároveň je postojom, ktorý vyjadruje radosť a oslavu, je to postoj vzkriesenia, zmŕtvychvstania.
• Sedenie je prejavom počúvania (pôvodne sa sedelo len pri kázni).
Od nedele Paschy ďalších 40 dní sa zdravíme pozdravom Christós voskrése! – Voístinu voskrése! po slovensky: Kristus vstal zmŕtvych! – Skutočne vstal zmŕtvych! po grécky Christós anésti! – Alithós anésti!

Zdroj: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/velky-tyzden-pascha.html

 

 

Christos Voskrese! - Voistinu voskrese!

Kristus vstal z mŕtvych! – Skutočne vstal z mŕtvych!

V tomto veľkonočnom čase keď slávime „Sviatok nad sviatkami“ chceme vás všetkých pozdraviť a popriať vám plnej radosti a vnútorného pokoja.

Pekelné brány sú zničené, každý má šancu na spásu, na radosť, pokoj a nový začiatok.

Kristus vstal z mŕtvych! Kto sa nezriekne Boha, toho Boh neodmietne!

S modlitbou za všetkých,

Sr. Josifa Šimová OSBM

a spolusestry baziliánky

 

 

Veľký pôst

Východná cirkev začína Veľký pôst tento rok v pondelok 16.februára 2015. Je to čas pokánia a aj liturgický sa líši od ostatného času roka.

"Čo je pokánie? Na čo ho potrebujeme? Ako ho máme uskutočňovať?" Odpoveď nám dáva Veľký pôst. Je to skutočná škola pokánia, do ktorej má každý kresťan vstúpiť každý rok, aby prehĺbil svoju vieru, aby prehodnotil, a ak je to možné, i zmenil svoj život. Je to zázračné putovanie k samotným prameňom viery.

Vo veľkopôstnom období sa cez týždeň neslúži Božská liturgia, nakoľko Eucharistia – vďakyvzdávanie je slávnosťou. Preto sa taká liturgia slávi počas Štyridsiatnici iba v sobotu a nedeľu. Tieto dni štyridsiatnice nie sú pôstne. Máme však možnosť pri iných liturgických modlitbách prežívať a urovnávať si náš vzťah s Bohom.

Jednou krásnou modlitbou je Liturgia vopred posvätených DarovTieto dni keď sa slúži táto liturgia sú oázou Veľkého pôstu. Je to vlastne rozšírená večiereň s možnosťou prijímania. Prijímanie sa stáva vzácnosťou, ktorá nie je tak ľahko dosiahnuteľná. Uvedomujeme si pritom, že o Božie Dary treba bojovať, máme možnosť po nich túžiť a aj vrúcnejšie za ne ďakovať.

Posledná nedeľa a teda posledný deň pred Veľkým pôstom je „O vyhnaní z raja“, ľudovo však známa aj ako „Nedeľa odpustenia“. Večer tejto nedele zakončujeme vzájomným odpustením jeden druhému: "Lebo ak ľuďom odpustíte ich previnenia, aj vám odpustí váš Otec nebeský".

 

 

Chcete získať

Dar odpustkov

v Roku zasväteného života?

 

Zapojte sa s nami do spoločnej liturgickej modlitby

alebo zotrvajte primeranú dobu v zbožnom uvažovaní,

ktoré uzavriete modlitbou Pána Otče náš, Verím v Boha a vzývaním Presvätej Bohorodičky Bohorodice Divo (Raduj sa).

 

 

Podmienky na dosiahnutie daru odpustkov počas Roka zasväteného života

     Na základe osobitného pápežského poverenia Apoštolská penitenciária ochotne poskytuje úplné odpustky pri zachovaní obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) všetkým jednotlivým členom inštitútov zasväteného života a ďalšímveriacim, ktorí sa úprimne kajajú a sú podnecovaní duchom činorodej lásky. Odpustky možno získať od Prvej adventnej nedele počas roka až do 2. februára 2016, keď sa Rok zasväteného života slávnostne uzavrie. Odpustky sa takto môžu získať aj pre duše v očistci.Dekrét hovorí o nasledovných príležitostiach, kedy ich veriaci môžu získať:

a) V Ríme, zakaždým, keď sa zúčastňujú na medzinárodných stretnutiach a oslavách stanovených v príslušnom kalendári Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, a po primeranú dobu zotrvajú v nábožnom sústredení, ktoré uzavrú modlitbou Otče náš, Vyznaním viery a zbožným vzývaním Panny Márie.

b) Vo všetkých miestnych cirkvách, zakaždým, keď v dňoch vyhradených diecézou zasvätenému životu a počas diecézneho slávenia Roka zasväteného života, zbožne navštívia katedrálu alebo iné posvätné miesto určené so súhlasom miestneho ordinára, alebo kláštorný kostol či kláštorné klauzúrne oratórium a verejne sa zapoja do modlitby liturgie hodín, alebo primeranú dobu zotrvajú v zbožnom uvažovaní, ktoré uzavrú Modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním Panny Márie*.

(*Otče náš, Verím, Raduj sa (alebo Zdravas))

 

Christos raždajetsja! 

Slavite Jeho!

Všetkým návštevníkom našej stránky želáme a vyprosujeme Božie milosti, ktoré plynú zo sviatku Narodenia Ježiša Krista. 

Nech pokoj týchto dní naplní vaše srdcia a darujúca sa Láska nech ich zohrieva a povzbudzuje v odovzdannosti a obetavosti pre dobro všetkých navôkol a pre vlastné blaho každého z Vás.

Sestry baziliánky 

 

 

Rok zasväteného života

V nedeľu 30.novembra 2014 sa zišli rehoľnici Prešovskej archieparchie  v katedrálnom chráme sv. Jana Krstiteľa, aby počas Sv. liturgie spolu s biskupmi Jánom Babjakom SJ arcibiskupom a metropolitom a Milanom Lachom SJ pomocným prešovským biskupom slávnostne počali Rok zasväteného života. Na archijerejskej sv. liturgii sa zúčastnilo okolo 60 rehoľných sestier, kňazov rehoľníkov a rehoľných bratov.

Pred ukončením sv. liturgie sa rehoľníkom prihovoril otec arcibiskup Ján. Vo svojom príhovore vladyka vyzval zasvätené osoby slovami Svätého Otca Františka, aby si počas tohto roka zvlášť všimli 3 dôležité skutočnosti:

1. Aby na svoje povolanie a na prežité roky zasvätenia hľadeli s veľkou vďačnosťou.

2. Aby súčasnosť prežívali radostne a s veľkým evanjeliovým zanietením. Zasvätené osoby majú byť radostnými osobami, ktoré budú niesť radosť, pokoj a lásku všade tam, kam pôjdu. 

3. Aby na budúcnosť nehľadeli pesimisticky, ale s nádejou.

V závere svojho príhovoru oznámil, že Rok zasvätených osôb bude spojený s udelením odpustkov pri návšteve niektorých miest a po splnení predpísaných podmienok. 

Po slávení archijerejskej svätej liturgie stretnutie pokračovalo v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča pri spoločnom obede, zdieľaní sa a stretnutie zakončili spoločnou modlitbou Akatistu požehnania rodín.

 

 

Baziliánska komisia pre otázky vedenia

Baziliánska komisia pre otázky vedenia sa zišla na pozvanie m. Dii Stasiuk generálnej predstavenej Rádu sestier sv. Bazila Veľkého. Stretnutie sa začalo 9. novembra 2014 v provinciálnom dome sestier Provincie Ježiša milujúceho ľudí vo Fox Chase Manor, PA v Spojených štátoch. Na stretnutí sa zúčastnili sestry M. Dia Stasiuk generálna predstavená z Ríma, sr. Dorothy Ann Busowski provinciálna z Filadelfijskej provincie v USA, sr. Josifa Šimová z Prešovskej provincie zo Slovenska, sr. Susan Sisko a sr. Barbara Jean Mihalchik z Uniontownskej provincie v USA, sr. Vasylia Strutynska z Ľvova v Ukrajine a sr. Marylin Wolmer USA ako moderátorka stretnutia.

Stretnutie sa začalo v nedeľu večer spoločnou modlitbou v kaplnke monastyra. Zasadnutia prvého pracovného dňa sa vyznačovali získavaním informácii a vzájomnou informovanosťou ohľadom danej problematiky. Sestry sa podelili svojimi skúsenosťami k danej problematike. Stretnutie sa vedie v duchu vzájomnej podpory a porozumenia. Návrhy, ktoré komisia predloží na ďalšie posúdenie vyšším organom budú niesť v sebe rozhodnutie s odvahou nasledovať Krista, byť aj naďalej v tomto svete jeho modliacou sa uzdravujúcou a životodarnou prítomnosťou.

 

 

ŠKOLA MODLITBY - ŽALMY

«Pane, otvor moje pery a moje ústa budú hlásať tvoju chválu...»

(Ž 51,17)

Dňa 19.-21.9.2014 sa v našom kláštore uskutočnilo stretnutie v rámci stálej formácie, ktoré viedla sr. Fides Strenková, CJ, ktorá pracuje v Katolíckom biblickom diele v Ružomberku.

Spoločné čítanie a štúdium žalmov nám pomohlo hlbšie vniknúť k textom a vidieť ich v novom svetle. Sledovali sme literárne žánre, ktoré sú obsiahnuté v žalmoch.

Kniha žalmov je jednou z biblických kníh, ktorá je kompozíciou 150 žalmov, ako aj jednotlivé modlitby a piesne. Grécky názov: Psalmos – znamená pieseň spievanú s doprovodom strunového nástroja. Hebrejský názov: Tehillim, znamená Chvály, Kniha chvál. Smieť chváliť Boha je jeho darom, lebo Boh je ten, ktorý otvára naše srdcia, očisťuje ho a napĺňa naše ústa chválou. Ak sa náš život stáva oslavou Boha, je to odpoveď na jeho dar, na Jeho lásku, ktorá nás predchádza.

(sr. Damiána K.)

   

 

 

Duchovné cvičenia sestier

Od 8. do 13. júla 2014 sestry bazilianky prežili dni duchovnej obnovy vo Wengorzewe, v Polsku. Prednášky na tému Hnev a láskavosť viedol o. Ihor Harasym OSBM provinciál otcov baziliánov v Poľsku. Láskavosť je vlastnosť, ktorou môžeme premáhať hnev, ktorý sa vtláča do nášho života.

Sestry baziliánky dodatočný čas vo vzdialenom Wengorzewe využili na spoznávanie Krajiny tisícich jazier Mazury, ktoré sú okrem jazier známe aj Vlčím brlohom (Wolfsschanze) kde mal Hitler vybudované svoje pevnosti, bunkri.  

Sestry využili aj blízkosť Litvy, kde navštívili Horu krížov v Šiaulai. Je to pútnické miesto, na ktoré sv. Otec Ján Pavol II. daroval sochu Krista. Nocovali sme vo Vilniuse, kde kedysi žil sv. mučeník Jozafat Kuncevič. Bol to bazilián, ktorý vo svojej dobe, v čase Únie, urobil veľkú duchovnú prácu. Svojim vstupom do opusteného monastyra a svätým životom rozprúdil živú krv v žilách chátrajúcej cirkvi. Teraz je chrám znova opustený, lebo v meste je malo gréckokatolíkov, ale o to vzácnejšie bolo pre nás modliť sa na tomto svätom mieste a prosiť o milosti sv. mučeníka Jozafáta.

Po ceste späť sa sestry zastavili v dome sv. Faustiny a na hrade Trakai sme si prezreli vzácnosti Litovskej krajiny. V Poľsku pred odchodom na Slovensko sme sa loďou preplavili v okolí Gižicka. Počasie nám doprialo a cesta domov bola tiež zážitková. Tak ako pri príchode do Vengorzeva nas čakala krásna večerná obloha so zapadajúcim slnkom, tak tomu bolo aj pri príchode do Prešova. 

 

 

    Leto trochu inak

    Máš už plán na leto? Ak máš viac ako 15 rokov a nájdeš si čas, ponúkame Ti možnosť nahliadnuť do vnútra kláštora, mať účasť na našich modlitbách, duchovnom povzbudení, spoločenstve a spoločnej práci. Plánujeme tiež  jednodňový výlet. Ak Ti nevyhovuje celý týždeň, môžeš prísť na pár dní... 

Bližšie info.: dominika.osbm@gmail.com, 0911 105 911


 

Pridajte sa v modlitbe k nám

Modlíme sa za Ukrajinu; za ukončenie teroristického násilia; aby nikto nezneužíval jednoduchý národ na dosiahnutie svojich cieľov.

Prosíme za tých, ktorí svoje životy obetovali, lebo chceli plnohodnotne žiť; modlíme sa za tých, ktorý sa o to všemožne snažia a sú ochotní sa obetovať.

Modlíme sa za tých, ktorí stratili svojich blízkych, nech im Boh vyplní prázdne miesto v ich srdci, nech im utrie slzy a dá im pokoj.

Modlime sa aj za tých, ktorí majú moc v rukách a nedbajú o to, že ju zneužívajú. Nech im Boh prežiari myseľ, srdce a svedomie svojou milosťou na konanie dobra.

Na tento úmysel sa modlíme deviatniky akatistov:

K Vzkriesenému Kristovi a slávnemu hrobu:  2.-10.05.2014

K Pokrovu (Ochrane) Presv. Bohorodičky:   11.-19.05.2014

K Archanjelovi Michalovi a nebeským mocnostiam:  20.-28.05.2014

K sv. Jurajovi:  29.05.-6.06.2014

Od 7.06.2014 sa modlíme modlitbu vojaka:

Hospodi Bože milostyvyj, spasi i sochrani nas hrišnych.

Pripojte sa k nám.
 

 

Navšteva v Gorliciach

Štyri sestry z Prešovského monastyra, sr. Josifa Šimová, sr. Simeona Hutníková, sr. Miriam Šimová a sr. Tadea Pompová, sa jednu nedeľu poobede 18.mája, vybrali navštíviť naše sestry zo susednej provincie v Gorliciach v Poľsku.

V Gorliciach toho času žijú štyri sestry, sr. Terezia, sr. Paula, sr. Oľga a sr. Tadea. V ich monastyre je kaplnka, ktorá slúži ako farnosť pre gréckokatolíkov v Gorliciach a okolí. Gorlice sa nachádzajú v regióne pre našincov známom ako Lemkovčina, kde kedysi žila veľká časť rusínskeho obyvateľstva. Koncom 40 tých rokov minulého storočia bolo v rámci Akcie Visla viac ako 30 000 ľudí presídlených do západných častí Poľska. V 80 tých rokoch sa sestry baziliánky vrátili a otvorili monastyr v Gorliciach. Modlia sa a podporujú tých, ktorí sa túžili vrátiť tam odkiaľ pochádzajú ich predkovia. Vzájomným stretnutím sa podporujeme vzájomne v slúžbe a odovzdaní sa Bohu.

 

 

Otpust v Hrabskom

11.05.2014 Sviatok blahoslaveného Vladyku Vasiľa Hopka.

Z Prešova na slávnosti boli sr. Josifa, sr. Myrona a sr. Miriam boli na otpustovej slávnosti v Hrabskom, okr. Bardejov. Pridali sa k nim aj sestry z Bardejova sr. Magdaléna, sr. Teoózia a sr. Jana.

Hlavnym služiteľom Sv. liturgie bol vladyka Ján Babjak SJ arcibiskup a metropolita, kázeň mal vladyka Milan Lach SJ, pomocný biskup.

V Hrabskom bolo pekne počasie, aj keď v Prešove celý deň pršalo. Na slávnosti bolo veľa kňazov nato, že slávnosť sa konala v nedeľu. Modlíme sa k našemu blahoslavenému biskupovi Vasiľovi, aby sme dokázali svoj život obetovať a v ťažkostiach sa radovať.

Blahoslavenyj otče Vasylije molysja za nas! 

 

 

VELIKDEŇ - VEĽKÝ DEŇ

Sviatok nad sviatkami. Deň nad všetkými dňami.
Víťazstvo nad každým zlom.
Radosť zo všetkých najúprimnejšia.
Deň kresťanov, lebo tí veria v nesmrteľnosť duše.
Deň zmierenia a odpustenia sebe, blížnym, ale i nepriateľom.

Nech nikto sa necíti sám.
Nech nikto nežije v strachu a ohrození.
Nech vstane z mŕtvych Pán a nech zbúra vráta adu.
Nech milosť a radosť Božia sa dotkne každého srdca ľudského.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa a veseľme sa v ňom.

Toto všetko želáme vám a všetkým ľuďom dobrej vôle,

sr. Josifa Šimová a sestry baziliánky

 

 

V Prešove dnes zomrel Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup

 

V Prešove vo štvrtok 10. apríla 2014 o 13:30, zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Pánovi Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky emeritný prešovský biskup. Pán života a smrti ho k sebe povolal vo veku 90 rokov života, v 65. roku kňazstva a v 25. roku biskupskej služby. 

Naj Hospoď Boh pomjane joho v Carstvi svojim!

Vičnaja jemu pamjať! Blaženyj pokoj!

 

 

 

Duchovné cvičenia na začiatku Veľkého pôstu

Objatija Otča, otversti mi potščisja, bludno moje iždych žitije...

Veľký pôst sestry baziliánky začali duchovnými cvičeniami v provinciálnom dome v Prešove. Ich cestu k duchovnej obnove viedol o. Stefan Batruch z Lublina, Polsko. o. Stefan je známy duchovný vodca aj rehoľných duší, pre sestry baziliánky bol o to vzácnejší, že sám napísal dizertačnú prácu o živote, vízii a diele sv. Bazila Veľkého. Tieto duchovné cvičenia mali za cieľ sestrám baziliánkam predstaviť Baziliánksu identitu 21.storočia.

Cestu pôstu a duchovnej obnovy sestry začali v nedeľu večer vzájomným odpustením a prosbou k Bohu o odpustenie pre všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na zármutku iných, ale aj za tých, ktorí svojim hnevom, nenávisťou a často z nevedomosti škodia aj samým sebe, živia a šíria nelásku, závisť a hnev. Iba vzájomným odpustením a šírením dobra môžeme naprávať tieto duchovné škody, ktoré rozhlodávajú človeka, spoločenstva, rodiny i celé národy z vlastného vnútra.

o. Stefan duchovne viedol sestry počas celého prvého týždňa Veľkého pôstu cestou odpustenia, lásky k sebe a blížnym. Privádzal sestry hľadať svoje dary a talenty, aby ich tak každá dokázala rozmnožovať a deliť sa s nimi tam kde môže, kde sa nachádza, kde žije a pracuje. Veľký pôst je časom milostí, je obdobím, keď sa Boh dotýka každého z nás, keď zdržiavaním sa stráv, postením aj od samotného prijatia Eucharistie a konaním dobra stretávame Boha v každom blízkom. Bože pomáhaj nám, aby sme žili s Tebou počas tohto milostivého obdobia i celého roka.

 

 

Veľký pôst ako dotyk Boha

Príďte, očisťme sa milosrdenstvom a štedrosťou voči chudobným.

Nerozhlasujme naše dobré skutky.

Nech namyslenosť a pýcha neničí ovocie našich dobrých skutkov.

Ale k tomu, ktorý vidí aj v skrytosti, aj my v skrytosti volajme:

Odpusť nám Otče naše viny, lebo si nekonečne dobrotivý.

Stychira na večierni 2. týždňa

 

 

 

Stretnutie Spoločníčok sestier baziliánok

Dňa 11. januára sa v monastyre v Prešove zišli spoločníčky sestier baziliánok, aby prežili čas duchovnej obnovy, načerpali duchovné a telesné sily. Program pre nich pripravila sestra Štefánia OSBM a duchovné prednášky viedol o. Polikarp OSBM. V tento deň štyri spoločníčky obnovili svoj záväzok na ďalšie dva roky.

Cieľom programu spoločníkov sestier baziliánok je prehlbovať svoje krstné sľuby, rastom v duchovnom živote, participovať na živote modlitby sestier baziliánok, kresťanským spôsobom slúžiť iným, šíriť posolstvo o nebeskom kráľovstve prostredníctvom skutkov milosrdenstva voči iným a svedčiť o pravde, že Boh je s nami v každodennom živote doma, v práci, vo farnosti i kdekoľvek sa nachádzame.

Nech služba týchto našich sestier bude vidomá hlavne pred Božou tvárou, ale pomáha všade kde sa nachádzajú. Nech ich Boh žehná svojou milosťou, nech žehná ich úmysly a všetkých koho maju blízko pri sebe. Nech Boh prijme ich obetu za pokoj a mier vo svete.

 

 

Sv. Bazil Veľký - Nový rok 2014

Prvý deň v roku je liturgický podľa východného obradu priznačený pamiatke sv. Bazila Veľkého. Je to cirkevný otec, ktorý svojim životom, prácou a dielom mal veľký vplyv na rozvoji kresťanstva vo viacerých aspektoch života: vieroučnom, ako obranca pravej viery, zakladateľ rehoľného života v komunite, ochranca biednych a trpiacich, ale veľké dielo urobil aj na poli liturgickom. Po ňom je pomenovaná Liturgia, ktorá sa koná 10 krát v roku. Mnohé vzácne liturgické modlitby nesú tiež jeho meno.

Na jeho deň 1. januára sme sa pripravovali dňami duchovnej obnovy, ktoré viedol o. Artemij Novicky OSBM z Žovkvy, Ukrajina. Vravel o sv. Bazilovi aký to bol človek svojho času, ako si cenil modlitbu, že každý hriech oslabuje našu vôľu a že liturgická modlitba nemôže existovať bez podpory osobnej modlitby a naopak.

My, sestry baziliánky, snažiac sa nasledovať príklad sv. Bazila Veľkého sme si tento deň pripomenuli jeho život a dielo. Taktiež sme sa zamýšľali nad tým ako každá z nás môže konkrétnym spôsobom nasledovať tohto velikána. On vo svojom živote, ktorý trval krátkych 49 rokov dokázal pomáhať, povzbudiť a pritom dať príklad svätého života, máme pred sebou veľký vzor.

 

Sv. liturgia z príležitosti 20. výročia posvätenia Prešovského monastyra

Dňa 9. októbra 2013 sa v kaplnke sv. Makríny Rádu sestier sv. Bazila Veľkého v Prešove konala Božská liturgia z príležitosti 20. výročia posvätenia Monastyra. Božskú liturgiu slávil Vladyka Milan Lach SJ pomocný biskup Gréckokatolíckej cirkvi.

Vladyka Milan vo svojom príhovore povzbudzoval sestry, aby boli živými svedkami nebeského kráľovstva tu na zemi. V tomto období keď je Cirkev vystavená kritike, keď mladí ľudia nemajú odvahu zobrať na seba zodpovednosť na celý život či už v rodine alebo zasvätením sa Bohu, vladyka Milan odporúčal sestrám, aby boli duchovnými matkami pre tých, ktorí to potrebujú, spôsobom akým im Boh ponúka v tejto dobe. Nie je potrebné sužovať sa pre nedostatok povolaní, Boh si vie poslúžiť tými, ktorých má a tak ako on sám chce. Duch svätý je ten, ktorý môže vzbudiť túžbu po zasvätení v ľuďoch. Nech je živá naša viera, hoci sa spustí víchrica a Ježiš v našej loďke spí. Naším poslaním je žiť život viery v radosti a robiť to čo môžeme. Ježiš je ten, ktorý „rozkazuje vetru i vode a ony ho poslúchajú“ (Lk 8,25).

Sestry baziliánky boli rozhodnutím Krajského národného výboru v Prešove z 16.03.1950 vyhostené z Prešova a bola im zakázaná činnosť na území Československa. V najťažších chvíľach im pomohli sestry vincentky, ktoré ich prijali do práce v trenčianskej nemocnici. Do Prešova sa sestry baziliánky vrátili až v roku 1990 keď po revolúcii založili prvú cirkevnú školu, terajšiu SZŠ sv. Bazila Veľkého. Monastyr im nebol vrátený. Mesto im ponúklo odkúpiť rodinný dom, ktorý si sestry zrekonštruovali, pristavili kaplnku a ďalšiu obytnú časť. Tento monastyr s kaplnkou zasvätenou sv. Makríne posvätil dňa 16. októbra 1993 Mons. Ján Hirka prešovský biskup.

 

 

Dni komunity

V dňoch 13.-14. septembra sa konali dni komunity v Prešovskom monastyre sestier baziliánok. Sestry mali znovu príležitosť zažiť pekné chvíle v spoločenstve sestier zo všetkých domov.

Prvý deň sestry sa zamýšľali a meditovali nad témou aká rehoľná komunita by nemala byť. V Lectio divina zasa meditovali nad charakteristikami baziliánskej komunity. Boli oboznámené so zmenami a rozhodnutiami generálnej kapituly, ktorá sa konala v júli 2013 v Ríme. Dialógom nad Víziou do budúcnosti sestry mali možnosť sa vyjadriť ako chce každá osobne uskutočňovať to čo v danej dobe od nás Boh očakáva.

Pri tejto príležitosti sme využili posledný teplý večer na posedenie vonku pri vatre.

 

Modlitba za Mons. Vološyna

Dňa 17. augusta 2013 sa v doobedňajších hodinách sestry baziliánky zúčastnili posvätenia pamätníka a modlitby Panachydy za Mons. Augustyna Vološyna vo Viničkách.

Po príhovpre starostu dediny Takáča mala príhovor sr. Josifa Šimová a tak bola prestrihnutá práska na znak otvorenia tohto parku pre užívanie občan´mi Viničiek a okolia. Sestry baziliánky dali do užívania parcelu v strede dediny Obecnému úradu, aby tam mohli postaviť park. Obec na dôvažok postavila pamätník Mons. Vološynovi, nakoľko si to sestry žiadali.

Mons. Vološin bol podporovateľom sestier baziliánok a sirôt, s ktorými sestry pred II. sv. vojnou chodili do Viničiek, kde in Mons. Vološyn poskytol ubytovanie a oddych. V ten deň sa v dedine konali dni obce. Po modlitbe sme boli pozvané na obed a cestovali sme späť na sever, aby sme mohli brať účasť na posvätení mozaik v Bazilike zosnutia presvetej Bohorodičky v Ľutine.

Pozri fotogalériu

 

X. generálna kapitula sestier baziliánok v Ríme

V mesiaci júli 2013 sa konala Generálna kapitula sestier baziliánok v Ríme. Z Provincie bolestnej Matky v Prešove sa kapituly zúčastnili tri sestry: sr. Josifa Šimová provinciálna predstavená z úradu a sestry Daniela Štefková a Štefánia Blichová ako zvolené delegátky.

Na tejto generálnej kapitule bola zvolená nová generálna správa:

m. Dia Stasiuk generálna predstavená (Ukrajina)

sr. Lydia Anna Sawka, generálna radkyňa a zástupkyňa (Filadelfia, USA)

sr. Mariela Rotzen, generálna radkyňa (Argentína)

sr. Daniela Štefková (Prešov, Slovensko)

sr. Nazariya Mykhaylyuk (Ukrajina)

Novozvolenej generálnej predstavenej m. Dii a jej rade želáme a vyprosujeme hojné Božie milosti, hlavne Dary sv. Ducha pri vedení nášho rádu, pri rozpoznávaní znakov času aby podľa Božej vôle viedli sestry k uskutočňovaniu Božích zámerov na ceste do večnosti.

Pozri Fotogalériu

 

Chrámový praznik v Bardejove

29.06.2013 sa sestry prešovského monastyra zúčastnili na otpustovej slávnosti v Bardejovskom chráme, ktorý je zasvätený apoštolom sv. Petrovi a Pavlovi. Na slávnosti vzali účasť sr. Josifa, sr. Bernadeta, sr. Štefánia, sr. Teodózia a sr. Tadea.

Zo Svidníka prišli sr. Melánia Legnavská-predstavená domu, sr. Alžbeta Dacejová a sr. Monika Fecková. Po liturgii sme strávili čas s našimi bardejovskými sestrami.

 

Deň provincie Rádu sestier sv. Bazila Veľkého

 

Dekrétom z roku 1969 naša provincia na Slovensku dostala za svoju patrónku Bolestnú Matku Božiu. Tento rok tento deň pripadol na sobotu 8.júna 2013. Ráno sme oslávili Boha Utierňou k úcte Bolestnej Matky Božej. Nasledovala Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho.


V programe dňa sme mali Lektio Divina - modlitebné zamyslenie sa nad sv. Písmom ako aj stretnutie v skupinkách na tému konštitúcií o spoločnom živote. Nedeľnú večiereň sme slávili o čosi skôr ako zvyčajne a po nej sme mali záhradné, čerešňové party pri vatre.

Rekreácia pri vatre bola spestrená rôznymi zábavnými prvkami, ktoré si sestry vzájomne pripravili pre potešenie. Večer sme ukončili pri zhasínajúcom ohni spoločnou modlitbou.

 

V Ľutine bol vysvätený pomocný biskup pre Prešovskú archieparchiu

 

     Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má ďalšieho biskupa. Je ním pomocný biskup Prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ, ktorý bol vysvätený v sobotu 1. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky na pútnickom mieste v Ľutine. Stal sa v poradí tretím pomocným biskupom v histórii Prešovskej eparchie, teraz už archieparchie.

Hlavným slúžiacim a svätiteľom bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a spolusvätiteľmi košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR a bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák.Slávnostným kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a metropolita, ho privítal v kolégiu biskupov Slovenska a vyjadril nádej, že bude obohatením nielen pre Prešovskú archieparchiu a Gréckokatolícku metropoliu, ale aj pre celú Katolícku cirkev na Slovensku.

Spevom slávnosť sprevádzal Zbor sv. Romana Sladkopevca z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča a Mládežnícky študentský zbor pri Gréckokatolíckom mládežníckom pastoračnom centre v Prešove.V priamom prenose slávnosť vysielala Slovenská televízia a Rádio Lumen.

Svätý Otec František vymenoval gréckokatolíckeho kňaza Milana Lacha SJ za pomocného biskupa pre Prešovskú archieparchiu a titulárneho biskupa ostrazinského 19. apríla 2013. Narodil sa 18. novembra 1973 v Kežmarku v gréckokatolíckej rodine. V roku 1995 vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, kde po dvoch rokoch zložil jednoduché večné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 2001 v Košiciach. V roku 2009 získal doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Od roku 2011 pôsobil ako prodekan pre zahraničné vzťahy a pre rozvoj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave, kde prednášal kresťanskú spiritualitu a spiritualitu kresťanského Východu.

 

Púť spoločníčok sestier bazilánok


Spoločníčky sestier baziliánok sa tento rok v máji od 21.-27. dohodli na spoločnej zahraničnej púti do mestečka Medžugorie v Bosne a Hercegovine. Na túto púť pozvali aj sestry baziliánky. Táto púť bola spojená s duchovnou obnovou, ktorú viedol o. Polikarp, bazilián.


Na ceste do Medžugoria sme sa zastavili vo Vepric, kde sme zarána mali sv. liturgiu v malebnom úpätí vysokej hory a z druhej strany more. Dni cesty a pobytu boli požehnaním pre celé spoločenstvo.


Napriek tomu, že počasie nebolo naklonené k tomu, aby sme mohli nerušene absolvovať všetky výstupy na hory Medžugoria, spoločná modlitba Euchariste a iný duchovný program v chráme boli duchovným povzbudením nielen pre naše malé spoločenstvo. Stretávali sme tam ľudí z Nemecka, Ukrajiny, Čiech, Slovenska, snáď zo všetkých európskych krajín, ale najviac z Talianska.


Nechýbali ani veselé chvíle pri spoločnom stole poobede ale i v zdieľaní sa po večernom programe.

 

Christos voskrese iz merstvych

smertiju smerť poprav

i suščim vo hrobich život darovav

Tropar  Voskresiňa Isusa Christa

Všetkým, ktorí tu nahliadnete želáme radostné sviatky

Vzkriesenia Ježiša Krista,

nech Jeho pokoj spočinie na Vás a všetkých Vašich drahých,

nech Božia milosť sa dotkne každého ľudského srdca,

prajú a v modlitbách vyprosujú

sestry baziliánky

 

 

Večné sľuby sestry Pauly

Na Lazárovu sobotu 23. marca, keď sme v Gréckokatolíckej cirkvi slávili vzkriesenie spravodlivého Lazára, sestra Paula Eva Ivančová OSBM prijala Anjelský obraz zložením večných sľubov. Slávnosť sa konala v prešovskom Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján (Babjak) SJ. Po menlivých častiach liturgie – troparoch a kondakoch – sa konal obrad Anjelského obraza, pri ktorom sestra Paula zložila večné sľuby do rúk provinciálnej predstavenej sestry Josify Heleny Šimovej OSBM, delegátke matky generálnej Miriam Claire Kowal OSBM. Obrad sa konal v prítomnosti početných kňazov, spolusestier sestry Pauly, rodičov, brata, príbuzných, priateľov a veriacich.
Vladyka Ján v homílii povedal: „Chcem sa najprv poďakovať Pánu Bohu za jeho veľkú milosť zloženia večných sľubov našej sestry Pauly. Dnes sa začína veľké duchovné dielo v tvojom živote. Pán ťa volá do dôverného vzťahu. Vybral si ťa podobne, ako si vybral priateľa Lazára, či jeho sestry Martu a Máriu. Máš za čo ďakovať! Nemôže byť krajší život, než život s Kristom. Nemôže byť šťastnejší život, než život v službe Kristovi. V každom vašom dome máte kaplnku, živého Krista v bohostánku. Keď je vám ťažko, tlačí vás kríž, vtedy je najlepším miestom kaplnka.“ Všetkých veriacich povzbudil slovami: „Boh nás stvoril, aby sme boli duchovne krásni. Vzkriesenie Lazára nám hovorí o tom, že Boh je mocný. Keďže vie vyriešiť našu smrť, vie vyriešiť akékoľvek naše problémy.“
Obrad Anjelského obraza - rehoľných večných sľubov zvýrazňuje skutočnosť, že sestra zomrela tomuto svetu a chce patriť jedine svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi, ktorý ju povolal, aby bola viditeľným znamením jeho nekonečnej lásky, jeho neustálej prítomnosti medzi ľuďmi, ako aj eschatologickým znamením poukazujúcim na existenciu večného života.

 

 

Druhé duchovné cvičenia

Počas Veľkého pôstu od 10.-16. marca 2013 mali sestry baziliánky možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení v Prešovskom monastyre. Prednášky viedol o. Dmytro Harasym OSBM z Poľska. Prednášky boli zamerané na duchovný a rehoľný život. Sestry mali možnosť duchovne sa zahĺbiť a meditovať nad dôležitými otázkami ako je Božia vôľa, čnosti, sľuby, vernosť v malom, láska k blížnym, svätosť ako cesta, ale i o anjeloch, mariánskej úcte a liturgii.

Okrem duchovných prednášok, sestry mali možnosť zúčastniť sa pôstnych modlitieb s poklonami: utierne, hodiniek a liturgie vopredposvätených Darov. Počas rekolekcií vyšiel čas na Veľký kánon sv. Andreja Krytského. Táto pôstna modlitba spojená s poklonami dáva možnosť duchovne načerpať a telesne zadosťučiniť za urážky spáchané ľudstvom voči Bohu.

Za požehnaný čas duchovných cvičení boli sestry vďačné rekolektantovi o. Dmytrovi, organizátorom a tým, ktorí sa o nich starali, ale predovšetkým Bohu za jeho milosti.

      

 

Duchovné cvičenia sestier baziliánok

V dňoch 17.-23.2.2013 sa konali duchovné cvičenia pre sestry baziliánky v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove. Rekolektantom bol o. Mikuláš Tressa CSsR. Prednášky, ktoré si otec pripravil niesli tému Choroby duše. Postupne sme prešli chorobami duše a to pýchou, lakomstvom, závisťou, hnevom, smilstvom, obžerstvom a lenivosťou.

Rekolekcie sa konali v čase Veľkého pôstu. Pôst nás pripravuje na vzkriesenie. Je to čas milostí, ktorý nám dal Boh na otvorenie svojho srdca, jeho vyprázdnenie a naplnenie Božím Slovom. Sväté Písmo hovorí: „Žite duchovne... Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“ (Gl 5,16-17)

   

 

 

Deň Bohu zasvätených

Dňa 3. februára 2013 sa konalo stretnutie Bohu zasvätených osôb, na ktoré nás pozval Arcibiskup a Metropolita Ján Babjak. Stretnutie sa začalo Archijerejskou liturgiou, na ktorej sa prítomným prihovoril vladyka Ján. Neskôr sa konala prednáška v dome Mikuláša Klimčáka, ktorú nám pripravila sestra Daniela Štefková OSBM na tému Ikona – viditeľné odovzdávanie neviditeľnej viery. Všetci prítomní boli poctení teplým guľášom. Nakoniec stretnutia sestra Daniela za všetkých poďakovala vladykovi Jánovi za jeho námahu a láskavosť usporiadať stretnutie rehoľníkov a povzbudiť ich v živote sebadarovania a sebaobety pre dobro druhých i dobro Cirkvi.

 

 

 

Nove členky v spoločenstve

 

Dňa 19. januára 2013 sa konala duchovná obnova pre Spoločníčky sestier baziliánok v prešovskom monastyre. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo trinásť spoločníčok, z ktorých päť z nich prijalo členstvo a zložili svoj sľub na jeden rok. Ďalších osem členiek zložili svoj sľub na ďalšie dva roky v členstve spoločníčok.

 

 

 

Spoločníčky svojim členstvom prehlbujú svoje krstné sľuby prehlbovaním duchovného života. Zúčastňujú sa na živote modlitby rádu a majú podiel na jeho duchovnosti a poslaní. Slúžia iným prostredníctvom vhodnej služby. Šíria posolstvo o Nebeskom kráľovstve prostredníctvom telesných a duchovných skutkov milosrdenstva. Svedčia o pravde, že Boh je s nami v našom každodennom živote – doma, vo farnosti a vo svete.

 

 

 

Prajeme všetkým, aby mali stále veľa duchovnej sily a odvahy, ktoré ich budú povzbudzovať v ich snahe po plnohodnotnom živote s Bohom. Nech Boh ich žehná a ich rodinám požehnáva hojné milosti a dary.

 

 

 

 

Návšteva sestier vo Viedni

 

V predvečer sviatku Bohozjavenia sestry Josifa a Maximiliána navštívili naše sestry, ktoré pracujú vo Viedni. Strávili s nimi predvečer sviatku s tradičnou večerou. Sestra Josifa počas tejto návštevy zároveň vykonala každoročnú Kanonickú vizitáciu. Sestry Simeona a Adriana pracujú v hospici sestier františkánok pri starších a chorých ženách.

 

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!
SLAVITE JEHO!

 

Vo strani Judejskoj Viflejem stojit,

zvizda nad vertepom blizeňko blestit.

Anhely pojut, nebesa sijut,

nebesnomu Carju slavu vozdajut.

 

Pastuški na poľu, stado sterehly,

prečistuju Ďivu v peščeri znajšly,

prišli vo peščeru, stadu kormu dať,

i smotriat pri jasľach, jest tam Boža mať.

 

Maleňkyj mladenec v pelenach povityj,

u prečistoj Divy, na rukach ležit,

prijňala ku hruďam i kormit Jeho,

i v usta ciluje Syna svojeho.

 

O Hospody, Bože sozdateľu náš,

i blahoslovi nam sej radostnyj čas.

O Hospody, Bože sozdateľu náš,

i blahoslovi nam sej radostnyj čas.

 

 

 

Rozšírená provinciálna rada

V dňoch 7. a 8. decembra 2012 sa konala Rozšírená provinciálna rada. Zasadanie provinciálnej rady s predstavenými všetkých domov sa konalo v Prešove. Sestry sa zaoberali aktuálnymi témami života rádu a Cirkvi. Ústrednou témou stretnutia bola Filipovka, jej história, význam, zvyky a disciplína. Nie menej dôležitým bodom bolo zhodnotenie života a poslania sestier baziliánok od poslednej rozšírenej rady až doteraz. Prítomne sestry mali možnosť znovu raz zažiť spoločenstvo a obohatiť sa poznatkami a životom sestier v iných domoch. Spoločnou liturgickou modlitbou i prostredníctvom Lectio Divina sestry oslávili Boha a prosili o potrebné milosti pre seba, svoje spolusestry a všetkých, ktorých životov sa dotýkajú.

 

 

Asi sme boli dobré ...

wink

 

Dňa 5. decembra 2012, akože by to mohlo byť ináč, prišiel aj k nám sv. Mikuláš. Bolo to po večernej Sv. liturgii, keď sme spievali pieseň O kto, kto Nikolaja ľubit...

Veríme, že v tieto dni potešil nie jedno malé srdiečko. V modlitbách pamätáme na tých, ktorí taku peknu radosť nemohli zažiť.

 

 

Posviacka nového ikonostasu

 

Dňa 29. septembra 2012 na sviatok Pokrova presvätej Bohorodičky boli posvätené zrekonštruovaná kaplnka a nový ikonostas v monastyre vo Svidníku. Ikony na ikonostas napísala sestra Monika Fecková OSBM. Obrad posvätenia a Sv. liturgiu slávil o. Michal Onderko ml. protosynkel Prešovskej archieparchie za účasti početných kňazov. Na odpustovej slávnosti sa zúčastnilo okrem sestier baziliánok zo všetkých domov na Slovensku aj cez sto veriacich.

http://www.bazilianky.wbl.sk/Posviacka-vo-Svidniku.html

 

 

SAREPTA

Letný tábor Sarepta 2012 sa uskutočnil v dňoch od 9.-13.7.2012 v ubytovacom zariadení Kamenica nad Cirochou v obci Valaškovce. Tábor sa niesol v duchu vďaky Bohu za živly: slnko, voda vzduch a zem. Každý deň všetci členovia turnusu cestovali leteckou dopravou vždy do inej krajiny a tam prejavovali vďaku za jednotlivé živly. Vďaka animátorom bola úžasná atmosféra. Celý program bol zameraný na duchovné, zábavné, športové a kultúrne aktivity.

sr. Damiána Kuzmová OSBM

 

 

 

Krestu Tvojemu poklaňajemsja vladyko

Vikendové dni 21.-22.09.2012 sme prisvätili duchovnej obnove, ktorú viedol o. Metod Bilančík OSBM.

Pred ukončením duchovnej obnovy bol požehnaný nový kríž s ikonami, ktorý sa nachádza pri vchode do kaplnky v Prešovskom monastyre.

Modlíme sa, nech ukrižovaný Kristus oslobodí od trápení duše i tela každého kto sa k nemu uteká. Nech Bohorodička uzdraví naše súženia a žiale. Sv. Ján Bohoslov nech nás vždy nasmeruje k Tomu, kto sám je Láska.

Krestu Tvojemu poklaňajemsja vladyko, i svjatoje voskresenije Tvoje slavim.

  

 

 

 

Zvláštna provinciálna kapitula

Dňa 15.septembra 2012 sa v Prešovskom monastyre konala Zvláštna provinciálna kapitula sestier. Kapitula sa začala Sv. liturgiou, kde sme prosili Svätého Ducha o Jeho Dary a vnuknutia. Na zasadaní kapituly boli vybraté delegátky na Generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v Ríme v lete 2013. Zvolenými delegatkami sú sr. Daniela Štefková a sr. Štefánia Blichová. Delegátky taktiež preberali aktuálne témy života v spoločenstve.


 

 

Ďakujeme

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k tomu, že naša strecha je opravená a môžeme byť spokojné aj pri veľkých dažďoch, že nám nebudú tiecť potôčiky dole stenou v izbách. Ďakujeme za povzbudenie pustiť sa do tejto práce. Aj keď sme finančne na tom boli biedne, dokázali sme to zaplatiť. Ďakujeme aj tým, ktorí nám pomohli finančne, aj keď to boli len malé dary a zďaleka nevystačili na úhradu nákladov, sme radi, že sa ešte našli takí, ktorí majú s nami súcit.


Boli aj takí, ktorí sa veľmi zaujímali o priebeh opráv našej strechy. Psychicky nás to povzbudzovalo, dokonca natoľko, že sme sa s málom peňazí rozhodli ísť do fasády domu. Pravda urobila sa iba predná časť a je ešte potrebné to dokončiť, ale náš dom už aspoň nevyzerá ako schátrala budova.


Niektorí vravia, ako je to možné, že dom je postavený (zrekonštruovaný a pristavený) len nedávno (1993) a potrebuje tak veľa opráv. To je preto, že keď sa robila prístavba, bolo nutné urobiť všetko narýchlo a za lacný peniaz. Robilo sa starými technológiami (okná), používali sa staré materiály (fasáda) a použili sa nové nevyskúšané materiály (lacná tegola).


Teraz pracujeme pomaly, ale veríme, že si aj naďalej pomôžeme. Prosíme len o vaše modlitby a podporu v tom čo robíme a žijeme. Nech Božia sláva a časť sa šíri všade tam, kde nájde iskierku nádeje. Nech bude Boh oslávený obetou života a láskou s akou sestry pomáhajú tam, kde sa nachádzajú: v škole, ale i v úrade, cez katechizáciu, ale i cez bežný rozhovor.

 

 

VČERA A DNES

Slávnosť 9O. výročia príchodu sestier baziliánok na územie dnešného Slovenska bola veľkou udalosťou v našej provincii. Príprava na slávnosť začala už niekoľko mesiacov vopred a bola obdobím, ktoré nás nanovo pretváralo a navzájom zblížilo. Každá sestra prispela svojimi schopnosťami a darmi. S modlitbou sme zdolávali aj prekážky na ceste, povzbudené veľkou odvahou a obetavosťou piatich sestier - m. Magdalény Humeňukovej, m. Ahnety Zenknerovej, sr. Vasiliji Hlibovickej, m. Ireny Oleksiukovej a sr. Markijany Matiasovej, ktoré pred 90. rokmi prijali výzvu prísť do Prešova ako Božiu vôľu. Aj im vďačíme za to, že sme tu. Prosíme o modlitby aj čitateľov našej stránky, aby sme túto štafetu, ktorú dnes máme v rukách vedeli zajtra odovzdať budúcim generáciám.

  

sr. Dominika OSBM

Fotogalériu si môžete pozrieť aj tu: ....

 

 

 

BLAHOŽELÁME

 

Dňa 6. jula 2012 bola sestra Petra Helena Zahorjanová promovaná a bol jej odovzdaný diplom s titulom Magister (Mgr.), po ukončení vysokoškolského štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v študijnom programe: sociálna práca.

NA MNOHAJA I BLAHAJA ĽITA!

 

   

 

 

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR

Vás srdečne pozýva na slávnosť

90.výročia príchodu sestier baziliánok do Prešova,

ktorá sa uskutoční 11. augusta 2012

 

 

9.00 hod.  Archijerejská sv. liturgia

v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove;

Spieva komorný študentský zbor

Národnej hudobnej akadémie Mykolu Lysenka

z Ľvova, Ukrajina

 

11.00 hod.  Včera a dnes – kultúrny program

Kino Scala (oproti veľkej pošty)

 

sestry baziliánky

 

 

 

90. VÝROČIE PRÍCHODU SESTIER BAZILIÁNOK DO PREŠOVA

Rád sestier svätého Bazila Veľkého na Slovensku je mníšskym rádom byzantsko-slovanského obradu. Svoje počiatky má v štvrtom storočí. Svätý Bazil a jeho sestra sv. Makrína boli zakladateľmi monastierov pre mužov i ženy vo svojej rodnej Cézarei Kapadóckej v Malej Ázii (súčasné Turecko). Silnou stránkou Bazilovho mníšskeho ideálu bol život podľa Evanjelia: rast v čnostiach cez spoločný život, prácu a modlitbu.

História účinkovania sestier baziliánok na našom území sa začala písať pred deväťdesiatimi rokmi.  Na pozvanie generálneho vikára prešovského biskupstva Dr. Mikuláša Russnáka prišlo do Prešovskej eparchie  25. augusta 1922 zo Stanislavova (dnes Ivano-Frankivsk, Ukrajina) päť sestier –  Magdaléna Humeňuková, Ahneta Zenknerová, Vasilija Hlibovická, Irena Oleksiuková a Markijana Matiasová.  Sestry viedli internáty, sirotince a učili na meštianskych školách. Spočiatku bývali v priestoroch biskupskej rezidencie, neskôr vladyka  Peter Pavol Gojdič OSBM zakúpil dom na Francisciho ul. 19 (teraz Plzenská ul.).

Vo februári 1949 polícia urobila prehliadku monastyra v Prešove a uväznila sestry, ktoré boli pôvodom z Haliče. Po štyroch mesiacoch väzenia ich previezli do tábora nútených prác. Sestrám v Prešove zakázali od septembra 1949 prijímať dievčatá do internátu. Dňa 2. septembra1949 dostali príkaz opustiť monastyr. V tejto neľahkej situácii ich prichýlil vladyka Peter Pavol Gojdič OSBM v svojej rezidencii.

16. marca 1950 sestry dostali príkaz opustiť do troch dní Prešov a územie východného Slovenska. Začala sa cesta strastí, ale aj viditeľnej Božej prozreteľnosti. Milosrdné sestry sv. Vincenta boli prvé, ktoré im v najťažšej chvíli podali pomocnú ruku. Mladé sestry vďaka nim popri svojej učiteľskej profesii, nadobudli teoretické a najmä praktické poznatky v oblasti zdravotníctva. Iné pracovali v textilných továrňach, alebo boli umiestnené v sústreďovacích kláštoroch. Každých päť rokov ale i častejšie boli prevážané na iné miesto, nakoľko odmietali účasť sa štátnych voľbách.

Avšak v roku 1969 svitlo na krajšie časy. Naša Gréckokatolícka cirkev, ktorá bola postavená mimo zákon od roku 1950, dostala slobodu a sestry baziliánky sa mohli vrátiť na východné Slovensko. Vtedy aj keď tajne, začala sa rozvíjať práca s mládežou a otvoril sa tajný noviciát. Sestry pracovali v rôznych zamestnaniach, ale žili v malých spoločenstvách a rozširovali evanjeliovú zvesť spôsobmi ako sa len dalo.

Po nežnej revolúcii, keď sa spoločenská situácia výrazne menila, tajné sestry boli pripravené vystúpiť na verejnosť. Svoju vieru a rehoľné povolanie manifestovali tým, že 21. novembra 1989 išli do práce už v rehoľných rúchach. Napokon sestry mohli začať rozširovať svoje účinkovanie v mestách, z ktorých boli v roku 1950 nútené odísť.

Osobné príklady a činnosť sestier baziliánok v Prešovskej eparchii v medzivojnovom období, v čase likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, nie sú iba akýmsi ,,archívnym materiálom“ bez výpovednej hodnoty. Ich život, apoštolát, služba, ako aj samotný príchod na naše územie, boli odpoveďou na potreby eparchie, veriacich v tej dobe, ktorých nebolo málo. V medzivojnovom období, plnom nedostatkov materiálnych, citových, ale i duchovných, tak potrebných pre plnohodnotný život človeka sa snažili byť deťom a mládeži vychovávateľkami, učiteľkami, duchovnými matkami, pre štát však boli cudzinkami, ba nežiaducimi osobami.

Duchovnými a materiálnymi prostriedkami sestrám pomáhali dobrodinci a predstavitelia miestnej Gréckokatolíckej cirkvi. Počnúc generálnym vikárom Dr. Mikulášom Russnákom, ktorý im bol oporou v začiatkoch, pomáhal križevacký biskup Dionýz Nyaradi, ako aj biskup Pavol Peter Gojdič svojou otcovskou starostlivosťou v čase likvidácie Gréckokatolíckej Cirkvi v 50-tych rokoch 20. storočia. V roku 1922 prišli do Československa, aby pomáhali deťom bez rodiny a domova tým, ktoré žili v chudobe s neistou budúcnosťou, aby ich vychovávali v láske, vo viere, v mieri. V čase komunistického režimu zostali sestry baziliánky v priebehu niekoľkých dní bez príbytku, práce, občianskych práv, s veľkým ,,otáznikom“ visiacim nad budúcnosťou každej sestry i celého Rádu.

Do Prešova sa sestry vrátili v roku 1990, keď ako prvé po revolúcii otvorili Strednú cirkevnú školu – SZŠ sv. Bazila Veľkého na Kmeťovom stromoradí. Nakoľko im monastyr na Plzenskej ulici nebol vrátený, zakúpili si dom na Narcisovej ul. č. 1, ktorý zrekonštruovali a rozšírili o kaplnku a ďalšiu bytovú časť.

V súčasnosti sestry baziliánky pôsobia aj v Bardejove, vo Svidníku a v Medzilaborciach. Okrem apoštolátu modlitby sa venujú katechéze, šitiu liturgických rúch a zástav, písaniu ikon, pracujú v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého i v školskom internáte, na Arcibiskupskom úrade, v snahe šíriť Radostnú zvesť a Božie kráľovstvo vo svete.

V kontexte 90. výročia príchodu Rádu sestier sv. Bazila Veľkého na územie dnešného Slovenska, ktoré si pripomíname v auguste 2012, pohľad do minulosti odkrývajúci život Bohu zasvätených žien, plný viery, lásky, odovzdanosti Božej vôli a nádeji aj v tých najťažších životných situáciách, dáva aj človeku dnešnej doby návod ako kráčať cestou života a čeliť prekážkam.

 

 

 

Letný tábor MAKRÍNKA 2012

Aj tento rok sme prežili týždeň plný radosti (30.06.-4.07.2012) spolu s mladými a deťmi na Mníchovskom potoku pri Bardejove. Téma tábora bola „Kráčame spolu!“. O to sme sa usilovali pri prechádzaní po imaginárnych ostrovoch: Trpezlivosti, Radosti a Odvahy. Na týchto našich výpravách nás sprevádzali sv. Makrína, sv. Filip Neri a sv. Bazil Veľký, ktorí nám svojim životom dávali príklad ako si osvojiť čnosti, ktoré by nemali chýbať Božím deťom.

Deti od 6 do 16 rokov spolu so svojimi animátormi tvorili skupiny, v ktorých mohli prejaviť svoje talenty, zručnosti, no ich hlavnou úlohou bolo predovšetkým vždy kráčať spolu za vytýčeným cieľom. Každý deň sme sa zjednocovali pri slávení Sv. Liturgie, pri rôznych aktivitách v skupinkách, či spoločnej modlitbe. Vďaka dobrému počasiu sme mohli využiť bazén, ktorý bol zdrojom úprimnej radosti pre mnohých - malých i veľkých. Celý čas sme prežili v zdraví, bez väčších zranení.

Posledný rozlúčkový večer bol plný smiechu, radosti i sĺz dojatia. Aj to bolo dôkazom toho, že to bol požehnaný čas a mnohí sa už teraz tešia na tábor o rok. Veríme, že sa opäť stretneme a ponúkneme deťom možnosť ako prežiť plnohodnotne čas prázdnin. Nech Boh žehná všetkých zúčastnených, deti, animátorov,  sestry a dá im všetky potrebné milosti za ich obetavosť a ochotu pri budovaní dobrého diela.

sr. Dominika OSBM

 

 

 

Duchovná obnova pre mladých

Duchovná obnova posledná v tomto školskom roku bola spojená s turistikou dňa 12. mája 2012. Tento rok sme vybrali trasu z Lipovca do Lačnova cez Lačnovský kaňon. Zažili sme prekrásny deň v malebnej nádhernej Božej prírode. Putovanie bolo tematicky prepojené s témou prichádzajúcej nedele o slepom od narodenia. Aktivitou sme si yyskúšali aj prakticky ako sa cíti slepý, ale tiež ako sa cíti jeho okolie, ktoré sa o neho stará. Pri spoločnej modlitbe sme potom ďakovali Bohu sme za dar zraku a nie iba telesného.

Tešíme sa na ďalšie duchovné stretnutia v nasledujúcom školskom / akademickom roku.

FOTOGALÉRIA v sekcii DUCHOVNÁ OBNOVA PRE MLADÝCH, alebo tu: http://bazilianky.wbl.sk/Turisticky-den-2012108.html

 

 

BLAHOŽELÁME...

V spoločenstve sestier v Prešove sme sa v sobotu 5. mája 2012 modlili a ďakovali Bohu za 25 rokov od prvých sľubov sestry Teodózie Vírovej a 50 rokov života sestry Myrony Gajdošovej. Náš spoločný deň pozostával z duchovnej prípravy, ktorú viedol o. Markián OSBM, Božskej liturgie, obnovy sľubov sestry Teodózie a spoločenstve pri sviatočnom stole.

Naším sestrám oslávenkyniam želáme a vyprosujeme všetky potrebné milosti na svojej životnej i duchovnej ceste, aby boli vernými nasledovníkmi Krista na ceste duchovného povolania.

NA MNOHAJA I BLAHAJA LITA!

 

 

 

 

Prezentácia knihy Nykolaji Oľgy Mydlíkovej

Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR v týchto dňoch vydal knihu Сторінки мого життя - Príbeh môjho života. Je to pravdivý príbeh sestry Nykolaji, ktorá túto knihu napísala z vlastných spomienok. Kniha je dvojjazyčná ukrajinsko-slovenská s dokumentačnou a fotografickou prílohou.

„Kniha spomienok sestry Nikolaje z Rádu sestier sv. Bazila Veľkého (občianskym menom Oľgy Mydlíkovej) predkladá čitateľovi pohnuté osudy veriacej ženy, rehoľnej sestry, ktorej život odzrkadľuje náboženské a spoločenské pomery 20. storočia v bývalom Československu. Proces vzniku knihy bol dlhý a zložitý. Sestra Nikolaja, ktorá prežíva jeseň svojho života v kláštore sestier baziliánok v Prešove, sa na podnet a povzbudenie svojich dlhoročných priateľov rozhodla napísať svoje pamäti. Napriek výrazne zhoršenému zraku sa odhodlala načrieť hlboko do svojich spomienok a podeliť sa o radosti a úzkosti, úspechy i sklamania, ktoré vo svojom mnohotvárnom živote prežila.“ (výber z Predslovu knihy od Mgr. Stanislava Gábora)

Prezentácia knihy sa uskutočnila v sobotu 14.apríla 2012 v Monastieri sestier sv. Bazila Veľkého na Narcisovej ulici v Prešove, na ktorej sa zúčastnili mnohí známi a priatelia sestier baziliánok ako aj milovníci histórie a zástupcovia a podporovatelia organizácií nespravodlivo stíhaných.

Stretnutie sa začalo panychídou za nespravodlivo stíhaných, ktorí nás predišli do večnosti a tiež modlitbou za živých svedkov, ktorí trpeli prenasledovanie, znášali útrapy, psychický nátlak, vyšetrovanie, väzenie a boli ochotní obetovať i vlastný život za spravodlivosť, právo svedomia a vieru. Počas prezentácie knihy okrem plánovaných prispievateľov slova vystúpili i ďalší, ktorých sa téma dotkla. Prítomní mali možnosť zažiť spontánne spoločenstvo, ktorého spájala minulosť a spolucítenie s utrpením páchaným na nevinných ľuďoch.

Maty Nikolaji Mydlíkovej želáme, aby jej kniha prispela k svedectvu a nezabudnuteľnej pamiatke na obetavosť jej podobných ľudí, ktorí svojou jednoduchosťou, ale aj veľkou obetou vlastného života prispeli k šíreniu dobra, spravodlivosti a viery.

 

 

Воскресіння Христовe!

Дорогі у Христі! У цей світлий празник Воскресіння Христового хочу завітати із пасхальним привітом до оселі кожного з вас. Нехай слова найдавнішої апостольської проповіді «Христос воскрес!» залунають сьогодні всюди, де б’ється серце, та покличуть його до радості та єдності із своїм братом і сестрою. Поділімося нині свяченим з усіма, хто потребує, та донесімо цю радість до кожного, хто сумує. Нехай світло Христа, який переможно виходить із гробу, просвітить кожного з нас, дасть силу та впевненість, зміцнить у вірі, надії, любові та дарує свій мир.

Христос воскрес! 

                            + СВЯТОСЛАВ

 

 

 

CHRISTOS VOSKRESE!

VOISTINU VOSKRESE!

Včasráno prišli sväté ženy k hrobu Darcu života.

Našli na kameni sedieť anjela, a on ich takto oslovil:

Prečo hľadáte Živého medzi mŕtvymi?

Prečo oplakávate Nesmrteľného?

Choďte, oznámte vzkriesenie učeníkom.

(Veľkonočná stychira)

To je úlohou i každého z nás každý deň,

ale o to viac v dnešný deň:

Ísť a oznámovať VZKRIESENIE:

CHRISTOS VOSKRESE!

VOISTINU VOSKRESE!

 

 

 

Slovko na posledný týždeň Veľkého pôstu...

V čase Veľkého pôstu sme dostali pekný pozdrav s usmernením od Väčšieho arcibiskupa Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Sviatoslava (Ševčuka). Jeho slová adresované nám, ale aj všetkým čitateľom našich stránok si môžete prečítať nižšie.

Veríme, že čas Veľkého pôstu, ktorý sa tento týždeň definitívne ukončí je pre každého z nás skúsenosťou s Bohom a jeho milosrdnou láskou k nám.

Prajeme všetkým, aby tieto dni, v ktorých si budeme okrem našej slabosti a Božej milosti pripomínať aj bolesť a strasti Isusa Christa, priniesli nám duchovnú radosť a nádej v slávne vzkriesenie, ktorého účastníkmi sa túžime stať.

 

Дорогі в Христі!

Час Великого посту відкриває нам шлях до неба. Ступімо на нього в дусі покаяння, молитви та милостині. Разом пройдімо його, зростаючи в благодаті Святого Духа. Нагадую вам про обов’язок приступити в цей благословенний час до святих таїнств Сповіді та Причастя. Нехай Великий піст дарує нам оновлення духовного життя, пробудження християнської ревності та любові до Бога й ближнього у наших парафіяльних спільнотах та монаших обителях. Благаю в нашого Отця, який «хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини» (1 Тм. 2, 4), аби пригорнув усіх вас до свого милосердного батьківського серця та, простивши ваші провини, силою Святого Духа вчинив вас причасниками слави воскресіння Його Божественного Сина.

Благословення Господнє на вас!

† СВЯТОСЛАВ

Дано в Києві,

при Патріаршому соборі Воскресіння Христового,

у Сиропусну суботу, 25 лютого 2012 року Божого

 

 

 

Kvetná nedeľa

 

 

Už pred svojim utrpením, Kriste Bože, dokázal si pravdivosť viery vo všeobecné zmrtvýchvstavnie, lebo si vzkriesil Lazára. Preto aj my spolu s jeruzalemskými deťmi nesieme ratolesti ako znamenia víťazstva a k tebe, Víťazovi nad smrťou voláme: „Hosanna na výsostiach! požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom“.

 


 

 

Obnova sľubov

Na sviatok Blahoviščeňa Presvätej Bohorodičky, dňa 25.marca 2012 sestra Paula Ivančová zložila svoje dočasné sľuby.

Sestre Paule vyprosujeme hojné milosti v jej Bohu zasvätenom živote, aby mala silu stále kráčať v šľapajach Krista a nasledovať ho svojím životom.

NA MNOHAJA I BLAHAJA ĽITA!

 

 

Stretnutie spoločníčok sestier baziliánok

V dňoch 21.–22. januára 2012 sa konalo v kláštore Rádu sestier sv. Bazila Veľkého stretnutie Spoločníčok sestier baziliánok na, ktorom som sa zúčastnilo osem záujemcov o prijatie. Program stretnutia bol prípravou na prijatie záväzku členstva v spoločenstve Spoločníkov sestier baziliánok.

Samotný obrad prijatia členov do členstva sa konal počas večierne. Spoločníci podpísali zmluvu o spolupráci a na znak členstva bol im darovaný baziliánsky znak, ktorý môžu hrdo nosiť na svojej hrudi. Je to znak sv. Bazila Veľkého, ktorý znázorňuje horiaci (láskou) stĺp (pevnosť), ktorý siaha od zeme do neba (teda nemá obmedzenia v láske k Bohu). Slnko je symbol Boha (Lásky), ku ktorému všetci smerujeme. Stĺp je okrúžený vavrínovou a dubovou vetvami. Vavrín znamená vytrvalosť(v dobrom) a víťazstvo (nad hriechom a zlom) a dubová vetva silu (viery) a pevnosť, neoblomnosť (pri hlásaní evanjelia). Znak sv. Bazila predstavuje čnosti, ktoré on vlastnil a o ktoré sa snažíme.

Prosíme sv. Bazila a jeho sestru sv. Makrínu nech sa prihovárajú za baziliánsku rodinu pred Bohom.

 

 

Bohojavlenie

Pri tvojom krste v Jordáne zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica. Otcov hlas ti vydal svedectvo. Nazval ťa svojím milovaným Synom. Aj Duch Svätý v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov. Svojím zjavením si osvietil celý svet. Kriste Bože sláva tebe.                                                                                            (Tropár)

Zjavil si sa dnes celému svetu, Pane. A tvoje svetlo aj nás ožiarilo, preto ťa vrúcne oslavujeme. Zostúpil si k nám a ukázal sa, Svetlo neprístupné.

(Kondák)

 


 

 

So svjatymi upokoj Christe

dušu raby Tvojeja...

S odovzdanosťou do vôle Božej oznamujeme,

že nebeský Otec povolal dňa 3. januára 2012 do nebeského domova svoju dcéru

 

sestru Michaelu Annu Haľkovú OSBM

rehoľnú sestru Rádu sestier sv. Bazila Veľkého.

 

Zomrela v 69. roku života a 39. roku rehoľného života.

Mníšsky pohreb sa konal dňa 4. januára 2012 o 1700 hod.

v monastieri sestier baziliánok, Narcisová 1, Prešov.

Zádušná svätá liturgia s poslednou rozlúčkou sa konala dňa 5. januára 2012 o 1100 hod.

v chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

sestry baziliánky

Blaženyj pokoj i vičnaja Jej pamjať!

 

 

Požehnaný nový rok 2012

Sv. Vasilij

Sv. otče náš Vasilije Velikyj moli sja za nás, i za vsich, jaki ko Tebi pribihajut.

 

TOPlist