Liturgický program v kaplnke Presvätej Bohorodičky

Rád sestier sv. Bazila Veľkého, Klaštorská 18, Bardejov

tel.:054 - 4724242

 

 

 


 

 

Poriadok bohoslužieb počas

Veľkého týždňa a Paschy 2016

 

ŠTVRTOK    

07.00        Svätá liturgia Jána Zlatoústeho

17.00        Utiereň s čítaniami strastných evanjelií

 

PIATOK     

15.00        Sv. liturgia  s uložením plaščenice

 

SOBOTA      

15.00        Liturgia sv.Bazila Veľkého s večierňou

 

NEDEĽA PASCHY 

06.00        Utiereň Vzkriesenia

                 Sv. liturgia a posvätenie jedál

 

SVETLÝ PONDELOK         

08.00        Svätá liturgia

 

SVETLÝ UTOROK             

08.00        Svätá liturgia

 


 

Liturgický program počas roka

 Pondelok, utorok,štvrtok, 6:00  Utiereň, 1. čas
 piatok, sobota: 7:00  Božestvenna liturgia sv. Jana Zlatousteho
  16:30  Večiereň, Ježišova modlitba
     
 Streda: 13:30  Večiereň
  16:30  Božestvenna liturgia sv. Jana Zlatousteho
     
 Nedeľa: 6:30  Utiereň
  8:00  Božestvenna liturgia sv. Jana Zlatousteho
  16:30  Večiereň

 

 

TOPlist