Liturgický program v kaplnke Pokrova presvätej Bohorodičky

Mierova 84/2, Svidník

054 - 7520414

 

                                                    

 


 

Liturgický program počas roka

 

V pondelok:       15:45     večiereň

                        16:30     sv. Liturgia     

V utorok:           05:10     utiereň                               

                        06:00     sv. Liturgia       

Vo štvrtok:         05:10     utiereň

                        06:00     sv. Liturgia

Informácie: 054/7520414

 


 

Liturgický program na Paschu 2016

Streda :    

17.00   Liturgia VPD

 

Štvrtok :  

14.30   Veľká Večerňa s Liturgiou sv. Vasilija Velikaho

16.30   Strasty Isusa Christa – utreňa Velikoj piatnici

 

Piatok :     

06.30   Cárske časy                                       

14.00   Božská liturgia 

15.00   Večerňa + uloženie pláštenice do hrobu + Jeruzalemská utreňa

            Čitaňa skutkyv apostoskych až do suboty do 23.00 hod.

 

Sobota :      

16.00   Večerňa s Liturgiou sv. Vasilija Velikaho

 

Nedeľa :        

23.00   Nádhrobné + Voskresna utreňa Paschy        

            Posúva sa čas o 1 hodinu dopredu

            Božská liturgia s myrovaním  + posvjaščenie paschy 

 

TOPlist