On nás povoláva, aby sme boli...

Jeho modliacou sa prítomnosťou - odpovedáme mu s láskou, ponúkajúc svoj život modlitby a odovzdanosti tak, že keď svet vidí nás, aby videl jeho, keď nás počúva, rozpoznával jeho hlas a keď nás poznáva, spoznával jeho.

Jeho uzdravujúcou prítomnosťou - odpovedáme s láskavosťou a pohostinnosťou voči tým, ktorí sú chorí a núdzni, či už telesne alebo duchovne. 

Jeho životodarnou prítomnosťou - odpovedáme úprimne a ochotne, deliac sa o jeho dary a dobrotu s tými, ktorých života sa dotýkame, aby aj oni mohli žiť plnšie.

 

KANDIDATÚRA - je obdobie kráčania v spoločenstve sestier, rozpoznávanie povolania k rehoľnému spôsobu života v Ráde sestier sv. Bazila Veľkého. V tomto čase kandidátka ešte býva doma no pri návštevách sa oboznamuje so spoločenstvom a spôsobom modlitby. Trvá aspoň tri mesiace.


POSTULÁT - trvá pol až jeden rok, keď postulantka spoznáva a pomaly sa začleňuje do spoločného života v komunite. Na postulatúru môže byť prijaté dievča, ktoré dovŕšilo osemnásť rokov života.


NOVICIÁT - dva roky duchovnej formácie, ktorá zahŕňa aj skúsenosť služby. Začína sa slávnostným obradom vstupu spojeného s obliečkou, kedy novicka dostáva nové meno a habit (mníšsky odev) na znak toho, že už nepatrí svetu ale iba Bohu. 


JUNIORÁT - obdobie začínajúce po zložení dočasných sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti trvajúce päť rokov.


VEČNÉ SĽUBY - celkové odovzdanie sa Bohu cez profesiu večných sľubov. Začiatok stálej formácie, prehĺbovanie teologických a odborných znalostí podľa potrieb apoštolátu.

TOPlist