Zdieľať

MONASTIER PREŠOV 

     História pôsobenia sestier v Prešove sa začala písať vroku 1922, kedy sem prišlo prvých päť sestier z Ukrajiny. Ich hlavnou úlohou bolo vedenie dievčenského internátu. Vo februári 1949 boli sestry poslané do tábora nútených prác v Novákoch. Po nežnej revolúcii v novembri 1989 nastala veľká zmena v živote rádu  a sestry založili prvú cirkevnú školu na Slovensku - Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého v Prešove. V roku 1991 sestry dostali možnosť odkúpiť rodinný dom na Narcisovej ulici č.1 a po dokončení stavebných prác v roku 1993 bol monastier biskupom Jánom Hirkom posvätený. Sestry tohto domu sú zamestnané v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého a na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade.

 


 

Liturgie VPD počas pôstneho obdobia

STREDA - 17:30 hod.

PIATOK - 17:30 hod.


 

LITURGICKÝ PROGRAM - kaplnka sv. Makríny 2017/2018

 

30. decembra – sobota

 7:00  Utiereň

 7:30  Svätá liturgia

 

31. decembra– nedeľa

7:00  Utiereň

8:00  Svätá liturgia

 

1. január 2018 Nový Rok - PONDELOK Sv. Vasilij Velykyj

7:00  Utiereň

8:00  Svätá liturgia sv. Bazila Veľkého,  myrovanie

 

2. januára – utorok

7:00   Utiereň

7:30   Svätá liturgia

 

3. januára  – streda

17:30  Večiereň

18:00  Svätá liturgia

 

4. január  – štvrtok

7:00  Utiereň

7:30  Svätá liturgia

 

5. január – PIATOK Navečerie Bohojavlenija (zdržanlivosť od mäsa + pôst)

  7:00  Carské časy

15:30  Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

20:00  Veľké povečerie s litijou

 

6. január – SOBOTA Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa ICXC (prikázaný sviatok)

7:00  Utiereň

8:00  Svätá liturgia, myrovanie a veľké svätenie vody

 


 

Program v kaplnke v letnom období

 

Utiereň

Sv. Liturgia

Večiereň

Pondelok:

6:30

7:00

18:30

Utorok:

6:30

7:00

18:30

Streda:

-

18:00

17:30

Štvrtok:

6:30

7:00

18:30

Piatok:

6:30

7:00

18:30

Sobota:

7:00

7:30

18:30

Nedeľa:

7:00

8:00

18:30

 


 

TOPlist