Zdieľať

MONASTIER PREŠOV 

     História pôsobenia sestier v Prešove sa začala písať vroku 1922, kedy sem prišlo prvých päť sestier z Ukrajiny. Ich hlavnou úlohou bolo vedenie dievčenského internátu. Vo februári 1949 boli sestry poslané do tábora nútených prác v Novákoch. Po nežnej revolúcii v novembri 1989 nastala veľká zmena v živote rádu  a sestry založili prvú cirkevnú školu na Slovensku - Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého v Prešove. V roku 1991 sestry dostali možnosť odkúpiť rodinný dom na Narcisovej ulici č.1 a po dokončení stavebných prác v roku 1993 bol monastier biskupom Jánom Hirkom posvätený. Sestry tohto domu sú zamestnané v Strednej zdravotníckej škole sv. Bazila Veľkého, školskom internáte pri SZŠ sv. Bazila Veľkého a na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade.

 


 

Liturgie VPD počas pôstneho obdobia

STREDA - 17:30 hod.

PIATOK - 17:30 hod.


 

Program v kaplnke v letnom období

 

Utiereň

Sv. Liturgia

Večiereň

Pondelok:

6:30

7:00

18:30

Utorok:

6:30

7:00

18:30

Streda:

-

18:00

17:30

Štvrtok:

6:30

7:00

18:30

Piatok:

6:30

7:00

18:30

Sobota:

7:00

7:30

18:30

Nedeľa:

7:00

8:00

18:30

 


 

TOPlist