Provinciálna rada

 

 

PROVINCIÁLNA PREDSTAVENÁ

Sr. Daniela Jaroslava Štefková OSBM

 

Prvá provinciálna radkyňa a vikárka

Sr. Alžbeta Melánia Dacejová OSBM

 

 

 

Druhá provinciálna radkyňa

Sr. Andrea Mária Lopatová OSBM

 

 

Tretia provinciálna radkyňa

Sr. Damiána Amália Kuzmová OSBM

 

 

Štvrtá provinciálna radkyňa

Sr. Romana Renáta Blichová

 

 

 

 

Generálna kúria

- zvolená na Generálnej kapitule 19.-20. júna 2013

- sídlo: Rím

M. Dia Stasiuk OSBM - generálna predstavená (Ukrajina)

Sr. Lidia Sawka - vikárka, prvá radkyňa (USA)

Sr. Mariela Rotzen - druhá radkyňa (Argentína)

Sr. Emanuela Vavreková - tretia radkyňa (Slovensko)

Sr. Nazariya Mykhaylyuk- štvrtá radkyňa (Ukrajina)

 

 

 

 

TOPlist