sv. Bazil Veľký - otec mníšskeho života v spoločenstve

  • sv. Bazil Veľký: nar. r. 329 v bohatej rodine Cezarei Kapadockej (Turecko)

  • dejiny ho ocenili titulom „Veľkým“, Cirkev „svätým“  a „otcom Cirkvi,

  • dostal dobrý základ v rodine, ktorá počas prenasledovania kresťanov dala cirkvi viacerých svätých

  • bol charizmatickou osobnosťou, všestranne vzdelanou na svoju dobu

  •  po ukončení štúdií v Cezarei a v Aténach pôsobil ako profesor rečníctva a dostal sa na vysoký stupeň slávy

  • vďaka príkladu jeho vlastnej sestry sv. Makríny sa vzdal svetskej slávy a radikálne sa začal venovať asketickému životu

  •  navštevoval pustovníkov svojej doby, u ktorých mu však chýbalo uskutočňovanie hlavného prikázania lásky k blížnemu, ktoré je možné iba v spoločenstve

  • základom kresťanského života je, podľa neho, sv. Písmo, ktoré sa stáva podkladom pravidiel, ktoré píše pre tých, ktorí chcú žiť dokonalým kresťanským životom. Podľa nich sa dodnes riadi východné mníšstvo a tieto sa stali základom pravid

 
   

    "Verím, že život prežitý v spoločnosti ľudí je z mnohých príčin užitočnejší. Predovšetkým preto, že nikto z nás si sám nevystačí; aby sme uspokojili telesné potreby potrebujeme vzájomnej pomoci iných."    (Sv. Bazil Veľký)

 


 
 

sv. Makrína - vzor pre Bohu zasvätené osoby 

- narodila sa roku 324 ako prvé dieťa rodiny
- sestra sv. Bazila Veľkého
- jej príklad nadchol Bazila žiť dokonalým kresťanským životom
- pochádzajúc z bohatej rodiny, žila v spoločnosti biednych ako jedna z nich
- bola príkladom života modlitby a služby núdznym
- zomrela v roku 380 s nepretržitou modlitbou na perách v prítomnosti brata, sv. Gregora Nisijského
 

    O sv. Makríne najdete tu

 

Kto by Ťa nezveleboval anjelská panna,

radosť rodičov a sprievodkyňa svojich bratov,

vychovávateľka sestier a panien, matka sirôt a vdov,

tešiteľka hladných, útulok opustených a sila oslabených.

Ty si sa stala všetkým pre každého, aby si všetkých získala pre Krista,

apoštolka najhorlivejšia.

Preto ťa preslávil aj tvoj nebeský Ženích

a ovenčil ťa nevädnúcim vencom v nebeskej sláve. (Stichira)

 

 

 

TOPlist